Upływa termin na dostosowanie SWKJ do zmian w ustawie o biegłych rewidentach

Dodane przez: | 27 sierpnia 2020

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Z końcem sierpnia 2020 r. mija termin na dostosowanie Systemów Wewnętrznej Kontroli Jakości do zmian w ustawie o biegłych rewidentach

Polska Agencja Nadzoru Audytowego przypomina, że 31 sierpnia 2020 r. mija termin na wprowadzenie zmian dostosowujących Systemy Wewnętrznej Kontroli Jakości firm do zmian w ustawie o biegłych rewidentach. Termin ten wynika z art. 39 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1571).

PANA na swojej stronie internetowej zamieściła komunikat, w którym wymienia kluczowe kwestie:

  1. Konieczność przygotowania polityk i procedur dla wykonywania i dokumentowania usług atestacyjnych innych, niż badania oraz dla usług pokrewnych.
  2. Konieczność przygotowania rozwiązań organizacyjnych służących zapobieganiu zagrożeniom dla niezależności również w przypadku wykonywania usług atestacyjnych innych niż badania oraz usług pokrewnych.
  3. Konieczność zapewnienia archiwizacji zleceń atestacyjnych innych niż badania jak również zleceń usług pokrewnych.

Z komunikatem PANA można zapoznać się tutaj.