Bankowe wsparcie samorządów i przedsiębiorstw

Dodane przez: | 17 września 2019

Bankowe wsparcie samorządów i przedsiębiorstw

12-13 września 2019 roku odbyła się XIV Ogólnopolska konferencja BGK dla jednostek samorządu terytorialnego pt. Strategie finansowe projektów rozwojowych.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, pracownicy odpowiedzialni za finanse w jednostkach samorządu terytorialnego, a także instytucji rządowych oferujących wsparcie w realizacji inwestycji. Najważniejszymi zagadnieniami poruszanymi w czasie konferencji było finansowanie rozwoju samorządów, a także utrzymanie intensywności nakładów inwestycyjnych JST w kontekście malejących środków z funduszy europejskich do roku 2030.

Obszary rozwoju

Konferencja corocznie organizowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedną z najważniejszych debat na temat kierunków rozwoju jednostek samorządu terytorialnego i narzędzi jego finansowania.

Rozwój jednostek samorządu terytorialnego związany jest z wieloma obszarami mającymi wpływ na jakość życia mieszkańców. Rozwój gospodarczy, rozbudowa infrastruktury mieszkalnej, energetyka, zintegrowany transport publiczny to tylko kilka nich. Wszystkie te obszary podlegają w ostatnich latach dynamicznym przemianom wynikającym z przemian technologicznych, rosnących potrzeb społecznych, czy wymagań konkurencyjnych.

Bankowe wsparcie samorządów i przedsiębiorstw

– Bank Gospodarstwa Krajowego zapewnia wsparcie w wielu obszarach, które są ważne dla inwestycji realizowanych na poziomie lokalnym i regionalnym i jest partnerem jednostek samorządowych w działaniach rozwojowych – podkreśliła Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK.

Raport o inwestycjach

Główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego Mateusz Walewski przedstawił wyniki wstępnej analizy dotyczącej możliwości utrzymania aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego w perspektywie do roku 2030. Analiza uwzględniała ograniczenia prawne dotyczące finansowania wydatków inwestycyjnych JST, różne scenariusze redukcji tempa napływu środków dotacyjnych oraz wrażliwość otrzymanych wyników na zmiany warunków makroekonomicznych i warunków finansowania dłużnego.

Kolejnym tematem podjętym podczas konferencji było finansowanie inwestycji samorządowych, realizowanych przez samorządy oraz spółki komunalne w kontekście zmian uwarunkowań związanych m.in. z możliwym ograniczeniem środków unijnych czy ostatnią nowelizacją Ustawy o finansach publicznych.

Bankowe wsparcie samorządów i przedsiębiorstw

Innym ważnym zagadnieniem były programy mieszkaniowe BGK.

Podczas tego modułu słuchacze zapoznali się z tematyką budownictwa mieszkaniowego, możliwościami jego finansowania na zasadach preferencyjnych i rynkowych, aktualnymi wyzwaniami dla sektora oraz rolą samorządów w rozwoju mieszkalnictwa.

Tegoroczna konferencja miała wyjątkowy charakter ze względu na przypadającą w tym roku 95 rocznicę powstania BGK. Bank, powołany w rodzącej się na nowo Polsce, miał za zadanie wspierać samorządy i przedsiębiorstwa w strategicznych dla przyszłości kraju obszarach i temu zadaniu pozostaje wierny do dzisiaj.

(KK)
foto: Mirosław Gleb