Oferty

Warszawska Izba Gospodarcza od 1989 roku buduje w regionie silny samorząd gospodarczy, w celu godnego reprezentowania interesów zrzeszonych w Izbie przedsiębiorców. Wspiera swoich członków w ich dążeniach do rozwoju, zwiększenia ich konkurencyjności i umocnienia pozycji na rynku lokalnym i międzynarodowym.

Podstawowe kierunki działalności Izby to:

 • rozwój przedsiębiorstw w zakresie wzrostu innowacyjności i rozwoju konkurencyjności
 • integracja Członków Izby
 • wzmocnienie roli samorządu gospodarczego
 • współpraca międzynarodowa przedsiębiorstw
 • promowanie postaw przedsiębiorczych młodych ludzi i rozwoju młodych przedsiębiorców
 • propagowanie zasad społecznej odpowiedzialności i etyki w biznesie

Członkostwo w Izbie daje możliwość nawiązania efektywnych kontaktów biznesowych, zwiększenia rynków zbytu, a także podniesienia kompetencji kadry pracowników, co bezpośrednio prowadzi umocnienia pozycji rynkowej przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie.

Członkom Izby zapewniamy, bez dodatkowych kosztów:

 • uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach Klubu Członkowskiego, dostępnych wyłącznie dla Firm Członkowskich
 • uczestnictwo w Kongresie Gospodarczym Europy Centralnej i Wschodniej i organizowanych workshopach jak China Homelife Poland z udziałem ok. 2000 handlowców z Europy Centralnej i Wschodniej
 • konsultacje z ekspertami firm członkowskich w zakresie min.: prawa, ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, optymalizacji procesów działalności eksportowej, rynków kapitałowych, itp.
 • mailing i newslettery dotyczące wydarzeń i działalności członków
 • publikacje własne Izby dotyczące rozwoju biznesu, gospodarki oraz wydarzeń (m.in. Magazyn miesięcznik TTG Wiadomości Gospodarcze)
 • mediacje i Sąd Arbitrażowy
 • forum wymiany doświadczeń pomiędzy członkami, możliwość promowania swoich usług wśród członków, dostęp do zapytań ofertowych i projektów trafiających do Izby,
 • internacjonalizację działalności poprzez organizację spotkań B2B, misji gospodarczych oraz aktywny udział w inicjatywach Europejskiego Konsorcjum Izb i Organizacji Gospodarczych
 • doradztwo finansowe, poszukiwanie inwestorów

Członkom Izby zapewniamy na preferencyjnych warunkach:

 • udział w atrakcyjnych konferencjach i seminariach oraz szkoleniach i warsztatach o tematyce biznesowej
 • uczestnictwo w wyjazdowych spotkaniach integracyjnych Firm Członkowskich
 • udział w misjach gospodarczych oraz spotkaniach z przedstawicielami zagranicznych misji
 • obsługę wyjazdów targowych
 • kompleksową organizację kongresów, konferencji, sympozjów, wystaw, koncertów, firmowych wyjazdów integracyjnych
 • współpracę międzynarodową
 • Pakiet Promocji Plus

 

Obsługa wyjazdów targowych

Wspieramy przedsiębiorców w uczestnictwie w dowolnym wydarzeniu targowym odbywającym się w Polsce i za granicą.

W ramach kompleksowej obsługi zapewniamy:

 • rejestrację na targi
 • rezerwację hotelową
 • najdogodniejsze połączenia lotnicze
 • obsługę tłumacza
 • rezerwację innych środków  transportu, tj. pociąg, prom, autokar
 • transfery
 • ubezpieczenie
 • pośrednictwo wizowe
 • w przypadku wyjazdów grupowych asystę przedstawiciela
 • 24h asystę telefoniczną
 • usługi dodatkowe jak rezerwacje restauracji, organizacja czasu wolnego, wynajem samochodu, odbiór i dostarczenie materiałów rejestracyjnych do hotelu, asysta lokalnych przedstawicieli itd.

 

Współpraca międzynarodowa

Warszawska Izba Gospodarcza wpiera budowę wizerunku Mazowsza jako nowoczesnego regionu, powiązanego więziami gospodarczej współpracy z szeregiem państw europejskich i azjatyckich.

W ramach oferty proponujemy:

 • kojarzenie partnerów biznesowych (wyszukiwanie partnerów biznesowych na rynkach zagranicznych, organizacja spotkań B2B)
 • analizę zagranicznych rynków pod kątem wprowadzenia danego produktu/usługi klienta
 • asystę przy organizacji międzynarodowych spotkań B2B – kompleksowa usługa wsparcia organizacyjnego, językowego oraz merytorycznego podczas Państwa biznesowych wyjazdów zagranicznych, obejmująca organizację logistyczną wyjazdu
 • wsparcie merytoryczne oraz językowe przy tworzeniu prezentacji i materiałów promocyjno-informacyjnych danej firmy
 • wsparcie merytoryczne oraz językowe podczas roboczych i oficjalnych spotkań w Polsce i zagranicą
 • organizacja misji handlowych wyjazdowych i obsługa przyjazdowych;
 • organizacja giełd kooperacyjnych, forów gospodarczych itp.;
 • organizacja międzynarodowych seminariów problemowych oraz szkoleń i doradztwa z udziałem ekspertów zagranicznych;
 • promocja wystawienniczo-targowa w kraju i zagranicą;
 • współpraca z zagranicznymi izbami przemysłowo-handlowymi (realizacja umów), placówkami dyplomatyczno-handlowymi oraz instytucjami rozwoju i promocji gospodarczej;
 • współpraca z krajowymi instytucjami promocji międzynarodowej i administracji publicznej

 

Kompleksowa organizacja kongresów, konferencji, sympozjów, wystaw, koncertów, firmowych wyjazdów integracyjnych

Oferta WIG, dzięki specjalizacji członków, zawiera kompleksową obsługę projektu: opracowanie scenariusza, przygotowanie i realizacja projektu pełna dokumentacja przebiegu wdarzenia wraz z podsumowaniem i wnioskami płynącymi z przebiegu wydarzenia.

W ramach kompleksowej obsługi zapewniamy:

 • przygotowanie dokładnego projektu, zawierającego program i budżet
 • wyszukanie najlepszego miejsca na zorganizowanie eventu
 • zaproszenie gości
 • obsługę techniczną
 • projekt i przygotowanie specjalnej strony internetowej
 • projekt graficzny, produkcja materiałów konferencyjnych i promocyjnych
 • projekt i produkcja gadżetów tematycznych
 • obsługę rejestracyjną
 • catering
 • zakwaterowanie
 • bilety lotnicze
 • transport
 • imprezy towarzyszące: wycieczki, imprezy wieczorne (uroczyste kolacje, koncerty itp.)
 • koordynację projektu przez dedykowanego opiekuna (kontakt tylko z jedną osobą)
 • dokumentację filmową / zdjęciową

 

Pakiet Promocji Plus

Mając świadomość rosnącego zapotrzebowania rynku na kompleksowe formy promowania firmy, marki czy komarketingu oddajmy w Państwa ręce wyjątkowe i rozbudowane narzędzie promocji.

Bezpłatnie:

 • prezentacja firm członkowskich na stronach www.wig.waw.pl, www.ttg.com.pl, www.ttgbaltic.com, www.polskiemedia.org, www.sejmikgospodarczy.org, www.wiadomoscigospodarcze.org
 • łączne odwiedziny tych stron przekraczają 1,5 mln wejść
 • rekomendacja członków WIG-u w miesięczniku TTG Wiadomości Gospodarcze
 • dwa razy w roku wysyłka materiałów informacyjnych o członkach WIG-u w newsletterach skierowanych do:
 • przedstawicieli mediów – ok. 70 tys. e-adresów,
 • mailing skierowany do ok. 300 tys. e-adresów krajowych przedsiębiorców
 • mailing skierowany do ok. 150 tys. e-adresów przedsiębiorców z Europy Centralnej i Wschodniej
 • raz w roku organizacja konferencji prasowej

Odpłatnie (koszty do ustalenia w zależności od zakresu zlecenia):

 • studio do internetowych transmisji telewizyjnych
 • realizacja filmów promocyjnych
 • opracowanie materiałów prasowych, wywiadów, sesji zdjęciowych, opracowanie graficzne loga firmy czy produktu
 • pogotowie medialne, dziennikarstwo analityczne
 • specjalistyczne pogotowie tłumaczeń (angielski, arabski, białoruski, chiński, hebrajski, tajski, niemiecki, rosyjski, ukraiński, włoski)
 • rabat na reklamę w TTG Wiadomości Gospodarcze

 

W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.

Katarzyna Kaczmarska
PR Manager
Warszawska Izba Gospodarcza
tel. +48 22 297 66 24
e-mail: biuro@wig.waw.pl