Zdrowe miasta – wspólnie o zdrowiu. Debata Prezydentów Miast

Dodane przez: | 13 marca 2019

Kształtowanie systemu ochrony zdrowia, strategia na rzecz dobrej kondycji zdrowotnej oraz profilaktyka – to kluczowe zagadnienia zbliżającej się debaty „Zdrowe miasta – wspólnie o zdrowiu. Debata Prezydentów Miast”. Dyskusja w gronie włodarzy polskich miast pozwoli na poruszenie ważnych tematów z zakresu polityki regionalnej w obszarze zdrowia oraz dbałości o zdrowie mieszkańców.

Spotkanie umożliwi poznanie poglądów i planów obecnych Prezydentów Miast w zakresie kluczowych wyzwań w obszarze zdrowia. Obecna sytuacja polskich pacjentów wymaga szerokiej współpracy i intensywnych działań na rzecz wspierania zdrowotności, promocji aktywnego trybu życia, odpowiednio funkcjonującej profilaktyki i badań przesiewowych. Działalność samorządowa winna uwzględniać dziedzinę zdrowia jako jedną z priorytetowych elementów regionalnej polityki.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że miasta tworzą jego mieszkańcy, dlatego dbamy o ich zdrowie. Od wielu lat realizujemy własne pomysły na zdrowie mieszkańców. Stawiamy nie tylko na profilaktykę, ale także na edukację. Dajemy mieszkańcom konkretne wskazówki i kierujemy ich na badania. Zakres działań profilaktycznych prowadzonych przez nasze miasto jest bardzo szeroki. Od szczepień przeciwko wirusowi HPV, poprzez edukację kobiet w samobadaniu piersi, diagnostykę zaburzeń widzenia aż do szczepień przeciwko grypie dla seniorów. Wiemy, że potrzeb jest zdecydowanie więcej. Staramy się jednak znaleźć jakiś kompromis i realizujemy najważniejsze programy – zaznacza Janusz Kubicki, prezydent Miasta Zielona Góra oraz uczestnik Debaty Prezydentów Miast.

Agnieszka Jadczyszyn z Instytutu Strategii i Rozwoju, podkreśla w kontekście kształtowania polityk zdrowotnych szerokie znaczenie kampanii społecznych, zachęcających do profilaktyki. Przy realizacji kampanii edukacyjnych kluczowe znaczenia ma precyzyjne wyłonienie grupy odbiorców. Poprzez zdefiniowanie konkretnego odbiorcy docieramy z przekazem do zainteresowanych. Również w zależności od tematu przewodniego kampanii, znaczenie ma dopasowanie narzędzi komunikacji. W tym świetle zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnego ma ogromne znaczenie, ponieważ są one blisko swoich mieszkańców, znają ich problemy i wyzwania z jakimi mierzą się każdego dnia. Od strategii i zaangażowania samorządów w zdrowie mieszkańców, zależy przyszłość oraz jakość codziennego funkcjonowania mieszkańców.

Debata umożliwi poznanie czynników kształtujących regionalną politykę zdrowotną, priorytety w ochronie zdrowia konkretnych regionów oraz kluczowych potrzeb i wyzwań systemowych na rzecz szeroko rozumianego zdrowia.

Debata organizowana jest przed redakcję MedExpress oraz Instytut Strategii i Rozwoju.

Zdrowe miasta - wspólnie o zdrowiu. Debata Prezydentów Miast