3 nabór wniosków o pożyczki POIR

Dodane przez: | 2 października 2020

Pieniądze

Pożyczki płynnościowe z Programu Inteligentny Rozwój umożliwiają sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Jest to nieoprocentowane finansowanie udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom.

Dla kogo: wsparcie dla mikro-, małych i średnich firm, niezależnie od branż

Pożyczki płynnościowe z Programu Inteligentny Rozwój udzielane są przez instytucje finansujące współpracujące z BGK.

Termin obowiązywania zmian: pożyczki płynnościowe mają być udzielane do końca 2020 roku.

Podstawowe warunki pożyczek płynnościowych POIR:

  • Okres spłaty pożyczki – do 6 lat
  • Oprocentowanie – 0%
  • Karencja w spłacie – do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki
  • Wakacje kredytowe – wydłużenie okresu spłaty na 2 miesiące raz do roku (w pierwszym i drugim roku okresu spłaty pożyczki)
  • Brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki i obsługę

Przedsiębiorca może uzyskać więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekroczy 15 mln zł.

Czym są pożyczki płynnościowe POIR?

Pożyczka płynnościowa umożliwia mikro, małym i średnim firmom sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.

Jakie są warunki skorzystania?

  • firma nie znajdowała się w trudnej sytuacji przed 31.12.2019, a obecnie znajduje się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19 lub jest nią zagrożona,
  • na przedsiębiorstwie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy i nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych.

Pożyczki płynnościowe są elementem tzw. rządowej tarczy antykryzysowej.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczki po złożeniu wniosku w instytucji finansującej, współpracującej z BGK.

Lista instytucji udzielających pożyczek

foto: Pixabay