30 lat przedsiębiorczości w Polsce – czas wykorzystanych szans

Dodane przez: | 19 listopada 2019

30 lat przedsiębiorczości w Polsce

W hotelu Gromada w Warszawie odbyła się konferencja prasowa pt. 30 lat przedsiębiorczości w Polsce.

Rok 1989 uważa się za początek transformacji polskiej gospodarki. Pod koniec grudnia 1988 roku sejm uchwalił ustawę o działalności gospodarczej, zwaną ustawą Wilczka. Ustawa ta do dziś jest uważana za najbardziej liberalną regulacją działalności gospodarczej w Polsce. Przygotowała ona grunt pod zmiany rynkowe, które przyszły wraz ze zmianą władzy w czerwcu 1989 r. W ówczesnych warunkach była prawdziwą rewolucją – pozwalała każdemu prowadzić działalność gospodarczą na równych prawach, z wykorzystaniem zasady „co nie jest zabronione, jest dozwolone”.

Jak polscy przedsiębiorcy wykorzystali swoją szansę? Jak wyglądała przedsiębiorczość na przełomie dekad? W jakim kierunku powinna się rozwijać? Jak samorząd gospodarczy i terytorialny może wspierać polskich przedsiębiorców?

Szukając odpowiedzi Warszawska Izba Gospodarcza oraz Polska Sieć Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet wyszły z inicjatywą organizacji uroczystych obchodów 30 -lecia polskiej przedsiębiorczości, której zapowiedzią była dzisiejsza konferencja. Data konferencji nie została wybrana przypadkowo – to właśnie 19 października przypada światowy dzień przedsiębiorczości kobiet.

Spotkanie poprowadził Marek Traczyk, prezes Warszawskiej Izby Gospodarczej, która w 2019 roku również obchodzi swój trzydziesty jubileusz.

Wśród prelegentów znalazła się Aleksandra Łukomska – Smulska, ambasador Przedsiębiorczości Kobiet, wiceprzewodniczącą Europejskiej Unii Kobiet w Polsce, osobowość Roku Miasta Toruń, która opowiedziała o blaskach i cieniach kobiecej przedsiębiorczości na przełomie trzech dekad, o zmianach i wyzwaniach, jakie stoją przed współczesnymi kobietami.

Kobiecy akcent konferencji nadało także wystąpienie Patrycji Jakubowskiej z Instytutu Strategii i Rozwoju, która odczytała list od Ilony Klejnowskiej Kamińskiej i Agnieszki Jadczyszyn, partnerek Instytutu, wprowadzający zgromadzonych w ideę nowo powołanego przy Warszawskiej Izbie Gospodarczej, a utworzonego z inicjatywy ISIR, Gospodarczego Forum Kobiet.

Głos zabrała również Ada Kostrz-Kostecka, dziennikarka i publicystka, doktor ekonomii, obecnie dietoterapeutka, wiceprezes Warszawskiej Izby Gospodarczej.

Swoimi doświadczeniami i opiniami podzielił się z gośćmi Cezary Kaźmierczak, publicysta, wydawca i przedsiębiorca, działacz opozycji w okresie PRL, od 2010 prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Zwrócił on uwagę, że jedną z kluczowych dla przedsiębiorców rzeczy jest stabilność i przewidywalność otoczenia regulacyjnego. To dynamicznie zmieniające się, często w nieoczekiwanym kierunku, przepisy prawa, powodują zahamowanie inwestycji, a także sprawiają, że zaufanie przedsiębiorców do państwa maleje. Aby z tym skończyć, warto zadbać by nowe regulacje gospodarcze wchodziły w życie w jednym momencie – 1 stycznia danego roku – i były poprzedzone co najmniej 12-miesięcznym vacatio legis. W ten sposób, przedsiębiorcy będą musieli dostosować się do wszelkich zmian tylko raz w roku (1 stycznia), i będą mieli co najmniej rok na przygotowanie się do tego.

Prezes ZPP odniósł się także do dobrowolności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla wszystkich działalności gospodarczych. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest najprostszą formułą rozliczania podatku dochodowego przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Niestety, możliwość korzystania z niego jest w bardzo dużym stopniu ograniczona – zarówno przez limit przychodów, jak i przez liczne wyłączenia oparte na przedmiocie prowadzonej działalności (istnieje aż 58 rodzajów działalności, które nie mogą rozliczać się za pomocą ryczałtu).

Karol Dobrowolski, wiceprezes Warszawskiej Izby Gospodarczej podkreślił znaczenie polskiego przedsiębiorcy dla wzrostu PKB. Zaznaczył, że szereg przywilejów socjalnych nie bierze się znikąd, a jest zasługą przedsiębiorców. Karol Dobrowolski poruszył także bardzo ważny dla przedsiębiorców i szeroko dyskutowany temat zakazu handlu w niedzielę. Przypomniał, że ustawa może zostać złagodzona dla miast turystycznych. Zadeklarował, że Warszawska Izba Gospodarcza niezwłocznie wystąpi do miasta o wpisanie Warszawy na taką listę.

Konferencja była także okazją do ogłoszenia nowych inicjatywy izby pod hasłem WIG DLA KLIMATU.

W oparciu o konsultacje ze specjalistami powstał projekt „dźWIGnia EKOLOGICZNA – EKODEKALOG PRZEDSIĘBIORCY”. Dziś przedstawiono pierwsze cztery zasady: NIE wŚCIEKaj PRZYRODY, EKOOSZCZĘDZAJ, EKOINWESTUJ I EKOTRANSPORTUJ.

Warszawska Izba Gospodarcza, przy współpracy ze specjalistami opracuje i wdroży cykl szkoleń dla przedsiębiorców, chcących wprowadzić ekologiczne rozwiązania w swoich firmach.

Na zakończenie goście otrzymali upominki ufundowane przez członków Warszawskiej Izby Gospodarczej, firmy MAKARONY POLSKIE SA, SOOSH oraz TTG Polska.

(red)

Do pobrania: