„500 plus” w liczbach

Dodane przez: | 25 lipca 2017

Rodzina 500 plus

Wsparciem z rządowego programu „Rodzina 500 plus” w czerwcu objęto już ponad 3,98 mln dzieci do 18 lat – przekazało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Do ponad 2,6 mln rodzin trafiło 29,2 mld zł.

Z informacji resortu wynika, że w całej Polsce programem „Rodzina 500 plus” jest objętych prawie 58 proc. wszystkich dzieci do 18 lat. Wsparcie trafia do ponad 2,6 mln rodzin, w tym ok. 380,5 tys. to rodziny wielodzietne.
„Świadczenie otrzymuje już ponad 726 tys. rodzin z jednym dzieckiem do 18 roku życia. Rodzin pobierających świadczenia z dwójką dzieci jest ponad 1,5 mln; z trojgiem dzieci – 305 tys., z czworgiem – 56 tys., z pięciorgiem ponad 13 tys., z sześciorgiem 6 tys.” – podkreślono w komunikacie resortu.

Według ministerstwa programem „Rodzina 500 plus” jest objętych 115,5 tys. rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne. Prawie 60 proc. rodzin otrzymuje świadczenie po uwzględnieniu kryterium dochodowego na pierwsze lub jedyne dziecko

Od początku trwania programu do rodzin trafiło ponad 29,2 mld zł.

Program „Rodzina 500 plus” ruszył 1 kwietnia w całej Polsce. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego) wsparcie można otrzymać także na pierwsze lub jedyne dziecko.

źródło: www.kurier.pap.pl