ANKIETA: Bariery w prowadzeniu działalności eksportowej

Dodane przez: | 30 listopada 2019

Zapraszamy przedsiębiorców, którzy sprzedają swoje towary lub usługi za granicę, do wypełnienia ankiety identyfikującej bariery w handlu. Jakie kraje i rynki sprawiają polskim firmom największy problem? Jakie rozwiązania problemu może zaproponować biznesowi administracja państwowa? Badanie przeprowadzane w związku z pracami Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP, w które zaangażowany jest Prezes KIG, Andrzej Arendarski.

Wypełnienie ankiety zajmie około 10 minut. Link do badania tutaj.

Równocześnie dziękujemy za dotychczasowe wsparcie KIG w rzecznictwie na rzecz poprawy jakości legislacji. Informacje uzyskane z ankiety dot. zniesienia limitu 30-krotności składek do ZUS pozwoliły nam, jako jednej z wielu organizacji zabierającej głos w tej sprawie, wskazać realne obawy przedsiębiorców i wywierać skuteczniejszy wpływ na polityków.

Wyniki dotychczas przeprowadzonych ankiet opublikujemy do końca tygodnia na naszej stronie internetowej oraz przekażemy naszym izbom członkowskim z prośbą o rozpowszechnienie wśród zrzeszonych przedsiębiorców.