Ankieta dla przedsiębiorców regionu radomskiego – podsumowanie

Dodane przez: | 27 maja 2020

Ankieta dla przedsiębiorców regionu radomskiego

Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej, w związku z zaistniałą sytuacją gospodarczą w Polsce wywołaną pandemią COVID-19, stworzyła projekt #AntywirusBiznesu.

W ramach projektu podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu anonimowej ankiety wśród przedsiębiorców regionu radomskiego.

Badanie odbyło się w okresie od 4 maja do 22 maja 2020 r. a udział w nim wzięło 144 przedsiębiorców.

Dzięki ankiecie mamy okazję ocenić, jak lokalni przedsiębiorcy radzą sobie w aktualnej sytuacji i co sądzą o oferowanych przez Rząd i władze samorządowe formach wsparcia dla przedsiębiorców.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ankiety i naszymi komentarzami.

  • Większość przedsiębiorców tj. 57,6 % ankietowanych przyznało, że ich kondycja znacznie się pogorszyła (spadek przychodów powyżej 25%). Z drugiej strony, ponad ¼ przedstawicieli firm ocenia, że ich sytuacja ekonomiczna jest dobra i prowadzą działalność bez większych problemów. Nieznaczna część ankietowanych zawiesiła swoją działalność – to firmy reprezentujące branże, którym zakazy związane z epidemią uniemożliwiły prowadzenie działalności gospodarczej. Żadna z firm, które brały udział w badaniu nie zgłosiła wniosku o upadłość ani nie wyrejestrowała działalności.
  • Z różnych propozycji wsparcia oferowanych w ramach tarczy antykryzysowej skorzystało niemal 77 % ankietowanych przedsiębiorstw, z czego najwięcej bo ponad ¾ firm wykorzystała możliwość zwolnienia ze składek ZUS, a niemal co trzecia złożyła wnioski o subwencje do PFR. Te dwie formy wsparcia zostały zresztą najlepiej ocenione przez ankietowanych. Warto podkreślić, iż badanie prowadzone było w drugim i trzecim tygodniu od uruchomienia subwencji z PFR, narzędzia funkcjonującego od 29 kwietnia br.
  • Lokalne firmy nie są natomiast zadowolone z pomocy oferowanej przez samorząd lokalny. Prawie 90% nie skorzystało z żadnych ulg proponowanych przez Gminę Miasta Radomia i inne samorządy regionu radomskiego. Wśród wszystkich przedstawionych przez władze rządowe i samorządowe form wsparcia, propozycje samorządu lokalnego dobrze oceniło tylko 5,6% przedsiębiorców.
  • W ocenie przedsiębiorców brakuje nowych instrumentów i rozwiązań, które pozwolą w dłuższym czasie zmniejszyć koszty pracy, m.in. wydłużenia czasu przyznana ulg składek ZUS i zwolnienia z PIT i CIT. Przedsiębiorcy podkreślają, że należałoby znacząco ograniczyć biurokrację, po to, żeby skrócić czas oczekiwania na wsparcie finansowe.
  • Od samorządu lokalnego przedsiębiorcy oczekują działań aktywizujących i wspomagających lokalnych biznes, a także wdrożenia pakietów umożliwiających korzystanie z realnych ulg, nie tylko mających charakter odroczenia płatności z tytułu podatków od nieruchomości.

Nasza ankieta jest pierwszą którą przeprowadziliśmy wśród przedsiębiorców regionu radomskiego po ogłoszenia pandemii COVID-19.

W najbliższym czasie planujemy ponownie zapytać firmy o ich plany, sytuację gospodarczą i ocenę wsparcia ze strony Rządu jak i samorządu lokalnego.

Zobacz podsumowanie ankiety (PDF)