Bezpłatne Spotkanie dot. inwestycji w Odnawialne Źródła Energii

Dodane przez: | 1 czerwca 2017

Szanowni Państwo, Izba Gospodarcza Regionu Płockiego zaprasza na Spotkanie dotyczące inwestycji w Odnawialne Źródła Energii. Spotkanie dedykowane jest szczególnie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz przedsiębiorców. Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o potwierdzenie obecności do środy 8.06.2016r. w Biurze IGRP telefonicznie: 243649989 bądź e-mailem: biuro@igrp.com.pl

Tematy spotkania

  • Spotkanie dot. inwestycji w Odnawialne Źródła Energii.
  • Aspekty prawne związane z ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii, Fotowoltaika – produkcja prądu elektrycznego ze słońca.
  • Najbardziej przyjazna i efektywna technologia OZE oraz Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako model wspólnych inwestycji samorządu i biznesu.

Ekspert

Spotkanie poprowadzą przedstawiciele niemieckiej firmy Bauer oraz Instytutu Partnerstwa Gospodarczego i kancelarii prawnej M.Mazurek i Partnerzy z Warszawy, którzy mają bogate doświadczenie w branży OZE, a także posiadają wiedzę związaną zarówno z aspektami technicznymi jak i finansowymi dotyczącymi realizacji inwestycji, wdrażając projekty związane z OZE na terenie całego kraju. Kancelaria M.Mazurek i Partnerzy specjalizuje się w Prawie Zamówień Publicznych oraz Partnerstwie Publiczno-Prywatnym.

Miejsce spotkania

Siedziba IGRP, Dom Darmstadt, ul. Stary Rynek 8, Płock

Obecnie rozpoczynają się nabory wniosków na dotacje z funduszy unijnych oraz krajowych na budowę instalacji OZE, m. in. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego ( Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii). Beneficjentem może być gmina lub grupa gmin oraz ich mieszkańcy. Gmina może wybudować instalacje na budynkach użyteczności publicznej, a mieszkańcy na swoich domach. Planowany poziom dofinansowania ze środków unijnych wynosić będzie 80%. Przykładowo: koszt instalacji o mocy 3 kW wynosi 18.000 zł, Gmina z dotacji finansuje 14.400 zł, a mieszkaniec tylko 3.600 zł. Koszt budowy instalacji zwraca się w niespełna 2 lata. Instalacja produkuje prąd przez co najmniej 25 lat. Przedsiębiorcy którzy zużywają duże ilości energii elektrycznej, mogą wybudować instalacje fotowoltaiczne na własne potrzeby, które w znacznym stopniu obniżą rachunki za prąd. Obecnie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oferuje dla przedsiębiorców preferencyjne, umarzalne kredyty. Możliwe są również inne ciekawe instrumenty finansowe np. leasing jak i dotacje unijne z innych źródeł. Do lipca br. za energię odnawialną wytwarzaną również na potrzeby własne wystawiane są tzw. „zielone certyfikaty”, które znacznie podnoszą rentowność inwestycji i jej zwrot już w przeciągu 5-7 lat. Obecnie trwa nowelizacja ustawy o PPP, która znacznie ułatwi przeprowadzanie inwestycji w tej formie prawnej.

źródło: Izba Gospodarcza Regionu Płockiego