Bezpłatne szkolenia w ZUS

Dodane przez: | 8 listopada 2017

ZUS

Dyrektor I Oddziału ZUS w Warszawie, Małgorzata Zdrodowska serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia, planowane we wszystkich jednostkach Oddziału, w okresie od września do grudnia 2017 r.

Po przerwie wakacyjnej I Oddział ZUS w Warszawie rozpoczyna kolejny cykl szkoleń skierowanych do przedsiębiorców, pracowników, osób zainteresowanych interpretacją przepisów związanych z ubezpieczeniami społecznymi. Od września w I Oddziale ZUS w Warszawie i w Inspektoratach: na Woli (ul. Wrocławska 20), na Ochocie (ul. Goleszowska 2) oraz na Żoliborzu (ul. Kasprowicza 151), organizowane będą dwugodzinne szkolenia.

Jak informuje Małgorzata Zdrodowska, Dyrektor I Oddziału ZUS w Warszawie, spotkanie z ekspertami ZUS może przynieść wiele korzyści. – Od kilku już lat prowadzimy bezpłatne szkolenia, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Podczas spotkania z przedstawicielem ZUS można bowiem uzyskać informacje o obowiązujących przepisach, wprowadzonych zmianach albo wyjaśnić indywidualne sprawy.

Poniżej szczegółowy plan szkoleń:

I Oddział ZUS w Warszawie, ul. Senatorska 6/8, mail: Szkolenia_Oddzial_Warszawa1@zus.pl:

1. Ulgi w spłacie należności z tytułu składek – formy pomocy dla przedsiębiorców:

 • 16 listopada godz. 9:00,
 • 6 grudnia godz. 12:00,

2. e-Składka – nowy wymiar rozliczeń:

 • 10 listopada, g.9:00,
 • 13 listopada, g. 9:00, 11:00, 13:00,
 • 15 listopada, g. 9:00, 11:00, 13:00,
 • 16 listopada, g.12:00,
 • 20 listopada, g. 9:00, 11:00, 13:00,
 • 22 listopada, g. 9:00, 11:00, 13:00,
 • 23 listopada, g. 9:00, 11:00, 13:00,
 • 27 listopada, g. 9:00, 11:00, 13:00,
 • 29 listopada, g. 9:00, 11:00, 13:00,
 • 30 listopada, g. 9:00, 11:00, 13:00,
 • 1 grudnia, g. 9:00, 11:00, 13:00,
 • 4 grudnia, g. 9:00, 11:00, 13:00,
 • 6 grudnia, g.9:00;

3. Wystawianie elektronicznych zwolnień na Platformie Usług Elektronicznych – szkolenie dla lekarzy:

 • 17 listopada godz. 9:00,
 • 7 grudnia godz. 9:00;

I Oddział ZUS w Warszawie, Inspektorat Warszawa-Żoliborz, mail: sekretariat_zoliborz@zus.pl:

1. Ustalenie obowiązku ubezpieczenia społecznego w kontekście zbiegów wynikających z wykonywania umów zleceń – zmiany w przepisach od 01 stycznia 2016 r.:

 • 15 listopada godz. 9:00,

2. Interaktywny Płatnik Plus:

 • 15 listopada godz. 12:00,

3. Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych w kontekście nieprawidłowości dotyczących kont ubezpieczonych:

 • 16 listopada godz. 9:00,

4. Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych w kontekście błędów w kompletach rozliczeniowych i różnic pomiędzy raportami a deklaracja rozliczeniową:

 • 16 listopada godz. 12:00,

5. Ulgi w spłacie należności z tytułu składek – formy pomocy dla przedsiębiorców:

 • 17 listopada godz. 12:00,
 • 12 grudnia godz. 12:00,

6. e-Składka – nowy wymiar rozliczeń:

 • 17 listopada godz. 9:00,
 • 12 grudnia godz. 9:00,

7. Zasiłek chorobowy – zasady przyznawania, dokumentowanie i ustalanie podstawy wymiaru – szkolenia dla płatników zatrudniających więcej niż 20 pracowników:

 • 27 listopada godz. 9:00,

8. Zasiłek macierzyński – zasady przyznawania i dokumentowanie – szkolenie dla płatników zatrudniających więcej niż 20 pracowników:

 • 27 listopada godz. 11:30,

9. Warunki nabywania uprawnień do świadczeń długoterminowych (w tym: emerytur, świadczeń przedemerytalnych, rent z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych):

 • 24 listopada godz. 9:00,

10. Zasady wydawania dokumentów potwierdzających okresy składkowe i nieskładkowe, wysokość osiąganego przychodu dla potrzeb ustalania podstawy wymiaru świadczeń oraz rozliczenia świadczeń w przypadku zatrudnienia świadczeniobiorców:

 • 24 listopada godz. 12:00;

I Oddział ZUS w Warszawie, Inspektorat Warszawa-Ochota, mail: sekretariat_ochota@zus.pl:

1. Ustalenie obowiązku ubezpieczenia społecznego w kontekście zbiegów wynikających z wykonywania umów zleceń – zmiany w przepisach od 01 stycznia 2016 r.:

 • 11 grudnia godz. 9:00,

2. Interaktywny Płatnik Plus:

 • 5 grudnia godz. 9:00,

3. Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych w kontekście nieprawidłowości dotyczących kont ubezpieczonych:

 • 12 grudnia godz. 9:00,

4. Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych w kontekście błędów w kompletach rozliczeniowych i różnic pomiędzy raportami a deklaracja rozliczeniową:

 • 12 grudnia godz. 12:00,

5. Ulgi w spłacie należności z tytułu składek – formy pomocy dla przedsiębiorców:

 • 9 listopada godz. 9:00,
 • 8 grudnia godz. 9:00,

6. e-Składka – nowy wymiar rozliczeń:

 • 7 listopada godz. 9:00,
 • 7 grudnia godz. 9:00,

7. Zasiłek chorobowy – zasady przyznawania, dokumentowanie i ustalanie podstawy wymiaru – szkolenia dla płatników zatrudniających więcej niż 20 pracowników:

 • 15 grudnia godz. 9:00,

8. Zasiłek macierzyński – zasady przyznawania i dokumentowanie – szkolenie dla płatników zatrudniających więcej niż 20 pracowników:

 • 15 grudnia godz. 11:30,

9. Warunki nabywania uprawnień do świadczeń długoterminowych (w tym: emerytur, świadczeń przedemerytalnych, rent z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych):

 • 14 grudnia godz. 9:00,

10. Zasady wydawania dokumentów potwierdzających okresy składkowe i nieskładkowe, wysokość osiąganego przychodu dla potrzeb ustalania podstawy wymiaru świadczeń oraz rozliczenia świadczeń w przypadku zatrudnienia świadczeniobiorców:

 • 14 grudnia godz. 12:00.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc należy wysłać zgłoszenie na odpowiedni adres e-mail, przypisany do miejsca szkolenia.

– Serdecznie zapraszam do naszych placówek, w których przez kolejne miesiące będziemy pomagać Państwu w zrozumieniu i zastosowaniu przepisów związanych z ubezpieczeniami społecznymi – zachęca Małgorzata Zdrodowska.

Więcej informacji:

Justyna Borowska
Koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
I Oddział ZUS w Warszawie
Wydział Organizacji i Analiz
ul. Senatorska 6/8
00-917 Warszawa
tel. +48 22 538 20 21
kom. +48 502 007 397
e-mail: justyna.borowska@zus.pl