Chiny potrzebują naszego eksportu

Dodane przez: | 29 października 2019

4 Forum Merów Miast Stolecznych – przemawia Anuala Ristani, wicemer Tirany

„Okrągły stół” izb gospodarczych podczas 4. Forum Merów miast stołecznych

W ślad za ósmym szczytem Państw Europy Środkowo- Wschodniej i Chin (16+1) w dniach 11 i 12 kwietnia 2019 w Dubrowniku (Chorwacja), w którym uczestniczył premier Rządu RP Mateusz Morawiecki, odbyło się 4. Forum Merów miast stołecznych z Chin i z krajów Europy Środkowej i Wschodniej (17+1). Forum odbyło się 25 października b.r. w stolicy Albanii, Tiranie. Stolicę Polski reprezentowała Warszawska Izba Gospodarcza.

Tematem sesji plenarnej Forum był zrównoważony rozwój miast stołecznych. Znaczenie turystyki i kultury omawiane były na dwóch sesjach równoległych. Zorganizowano także Business Forum dla przedsiębiorstw i dwa „okrągłe stoły” jeden na temat edukacji turystycznej i drugi dla izb gospodarczych.

Pod przewodnictwem premiera

Całość prowadzili gospodarze albańscy premier rządu Albanii Edi Rama, mer Tirany Erion Veljaj, oraz inicjatorzy ambasador CHRL w Albanii pani Huo Yuzhen (jako specjalny delegat CHRL ds. współpracy Chiny-kraje EŚW). W rolę moderatora sesji plenarnej wcieliła się z powodzeniem wicemer Tirany Anuela Ristani a podczas obrad wystąpili wszyscy wyżej wymienieni. Mówiono o dotychczasowych osiągnięciach we współpracy, o podpisanych porozumieniach w tej sprawie (ostatnio Albania z Płn. Macedonią), o już osiągniętych efektach, ograniczaniu protekcjonizmu, o poszukiwaniu strategii win-win, kooperacji i zagrożeniach. Podkreślono uruchomienie ponad 30 platform współpracy.

4 Forum Merów Miast Stołecznych – Okrągły stół izb – najciekawsze dyskusje

Stolice na miarę

Podczas sesji na temat zrównoważonego rozwoju miast stołecznych, uwypuklano osiągnięcia Tirany, Pekinu, Sarajewa, Podgoricy, Skopje i Belgradu. Miasta podejmowały działania na miarę swojej skali, wieku miasta, możliwości finansowych i okresu w jakim zmiany podejmowano. Najgłębsze zmiany przeprowadzono w Pekinie i efekty uzyskane również tam są największe. Tym niemniej wysiłek wszystkich, odpowiednio uwzględniwszy skale, jest imponujący. Dotyczy to także Tirany, która prezentuje się okazale a do dalszej poprawy zapewne przyczyni się też dokonane przez oficjeli Forum pamiątkowe nasadzenie na placu Skanderbeg’a.

Prelegenci akcentowali zagadnienia planowania miast, elastyczności rozwiązań i ekologii w miastach. Mocno podkreślano iż wkrótce nawet 80% populacji znajdzie się w miastach więc zaangażowanie społeczności w urządzanie miast jest nie do przecenienia. Panelistami byli mer Tirany jako gospodarz, Lu Yan zastępca mera Pekinu, Milan Trivic wicemer Sarajewa, Ivan Vukovic mer Podgoricy oraz reprezentanci prezydentów pozostałych stolic tj. Skopje i Belgradu.

Szanse turystyki

Sesja na temat turystyki dotyczyła podstawowych kierunków rozwoju turystyki w stolicach państw. Omawiano także sprawy współpracy pomiędzy Chinami a europejskimi krajami uczestniczącymi w konferencji. Moderowała Mirela Kocollari dyrektor wydziału turystyki i dziedzictwa kulturowego Urzędu Miasta Tirany.

4 Forum Merów Miast Stołecznych – paneliści Sesji Turystyka

W panelu zasiedli: minister turystyki i środowiska Albanii –Blendi Klosi, Arbjan Mazniku – wicemer Tirany, Ju Qiang – z-ca dyrektora departamentu organizacji festiwali i eventów w Biurze Kultury i Turystyki Pekinu, Nevila Popa – ekspert ds. turystyki, Ardiola Lika – z Krajowego Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych Albanii, Stavri Cifligu – touroperator albański, Kliton Gerxhani – szef Narodowego Stowarzyszenia Touroperatorów Albanii.

Podkreślano znaczenie kultury jako czynnika rozwoju turystyki stolic, znaczenia ochrony i promowania dziedzictwa kulturalnego państw, zwłaszcza w epoce globalizacji.

Po pierwsze gospodarka

Najważniejszym wydarzeniem z izbowego punktu widzenia był okrągły stół izb gospodarczych miast stołecznych. Prowadził go Nikolin Jaka szef Izby Przemysłowo-Handlowej Tirany a właściwie w jego imieniu znakomicie zresztą Bashkim Sykja (doradca prezesa Izby). Spikerami byli wymienieni powyżej z funkcji Anuela Ristani, Lu Yan, Ambasador Zhou Ding oraz szef Chińskiej Rady dla Promocji Handlu Międzynarodowego.

Z przyjaciółmi z Chin na Forum

W roli spikerów obsadzono reprezentantów wszystkich izb. Najlepiej przygotowana była strona rumuńska reprezentowana poprzez Bilateralną Izbę Handlową Rumunia – Chiny. Reprezentanci omówili programy promocji eksportu Rumunii na rynek chiński jak również podnieśli sprawy, które stanowią aktualnie przeszkody w rozwoju eksportu na ten rynek. Przedstawiciel Chin akcentowali z kolei ułatwienia dla eksportu i inwestycji na rynku własnym i apelowali do przedstawicieli krajów uczestniczących„Chiny potrzebują waszego eksportu”. Ekonomistom nie trzeba wyjaśniać, że ogromna nadwyżka eksportu chińskiego na rynki rajów Europy Środkowo – Wschodniej, w krótkim czasie przekłada się ujemnie na bilanse handlowe a w dłuższym na bilanse płatnicze krajów. Trzeba zatem podejmować działania dla równoważenia tych bilansów. Potrzebna jest szczególna promocja i edukacja w tym zakresie, współdziałanie izb gospodarczych zainteresowanych kierunkiem chińskim w poszczególnych krajach, rozważenie możliwych wspólnych przedsięwzięć promocyjnych gospodarek krajów Europy Środkowo-Wschodniej czy zaangażowania we wspólne usuwanie barier i zbędnych formalności w handlu. Strona chińska zachęca do działań. To ważne. Aktualne zagadnienia wpisują się w politykę współczesnej współpracy międzynarodowej „One Belt, one Road” .

Bogusław Zalewski

Uczestnicy Forum: Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Północna Macedonia, Czarnogóra, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja i Słowenia oraz ChRL.