Cyfryzacja pozwala firmom rosnąć o blisko 30 proc. szybciej

Dodane przez: | 25 lipca 2017

Cyfryzacja

Cyfryzacja pozwala usprawnić procesy wewnętrzne w firmie i ułatwia dostęp do danych. W Polsce digitalizują się jednak tylko największe przedsiębiorstwa w branżach o dużej konkurencyjności. Według badań Boston Consulting Group firmy, które aktywnie biorą udział w procesie cyfryzacji, rosną o 26 proc. rocznie i zwiększają zatrudnienie o 8 proc., a te, które opierają się temu procesowi – rozwijają się kilkukrotnie wolniej. Jak podkreślają eksperci, przedsiębiorstwa, które nie nadążą za cyfrową rewolucją, będą miały problem z przetrwaniem.

W skali Europy obserwujemy upowszechnianie technologii cyfrowych w biznesie. Jak wynika z raportu DESI 2017 (Digital Economy and Society Index) liczba firm wykorzystujących oprogramowanie do elektronicznego obiegu informacji wzrosła do 36 proc., czyli o 10 punktów procentowych w stosunku do 2013 roku. Faktury elektroniczne stosowało w 2016 roku 18 proc. przedsiębiorstw podczas gdy w 2014 roku tylko 11 proc. Także coraz powszechniej doceniany jest potencjał social mediów w komunikacji z klientami i handlu online. Odsetek firm sięgających po to rozwiązanie wzrósł z 14 proc. w 2013 roku do 20 proc. w 2016.

– Dokumenty papierowe stanowią tylko część ogólnej informacji, która jest przetwarzana w polskich przedsiębiorstwach. Ta informacja na koniec dnia musi być spójna niezależnie od tego, czy jej źródło jest analogowe, czy cyfrowe. Nowoczesność i innowacyjność w naszej branży przejawią się tym, aby w sposób możliwie najsprawniejszy i najtańszy przekształcać dokumentację analogową w dokumentację cyfrową – podkreśla Konrad Rochalski, prezes zarządu ArchiDoc, firmy specjalizującej się w digitalizacji przedsiębiorstw.

Nowe technologie pozwalają przeorganizować pracę całego przedsiębiorstwa, m.in. w zakresie obsługi klienta czy przechowywania i analizy gromadzonych danych. Raport Microsoftu i Konfederacji Lewiatan wskazuje, że w Polsce ok. 60 proc. nakładów na inwestycje przeznaczanych jest na nieruchomości. Polska pod względem cyfryzacji przedsiębiorstw plasuje się w ogonie Europy i w indeksie DESI 2017 wyprzedzamy tylko Rumunię. Tymczasem cyfryzacja kluczowych procesów, w tym obiegu dokumentów w firmie, przynosi określone korzyści.

– Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów trudno wprost przełożyć na oszczędności czy sprawność obsługi klienta. Jednak obserwując polskie urzędy, oparte o dokumenty papierowe, które spoczywają na kuwetach, wędrują od biurka do biurka, gubią się po drodze i tracą swój priorytet, widać, jak bardzo taki proces może usprawnić technologia. W elektronicznym obiegu każdy dokument jest nadzorowany i pilnowany przez system, w którym można prześledzić drogę jego przepływu, ile spędził czasu na danym biurku, sprawdzić, dlaczego tak długo i dlaczego w ten sposób ten dokument został przeprocesowany – tłumaczy Rochalski.

Technologia pozwala automatyzować procesy rejestrowania danych z dokumentów w systemach informatycznych. Zapewnia też szybki dostęp do ich wersji elektronicznej. Pracownicy korzystający z systemu mają do dyspozycji szereg funkcjonalności, które umożliwiają sprawną obsługę znajdującej się w nim dokumentacji. Nowe rozwiązania sprawiają, że każdy etap obiegu danego dokumentu w organizacji jest rejestrowany w systemie. Coraz częściej systemy workflow mają swoje wersje mobilne.

– Nowoczesne biuro coraz częściej jest biurem zdalnym. Menadżerowie i ludzie zarządzający nowoczesnymi organizacjami niekoniecznie pracują przy biurku, mając dostęp do komputera. Naturalne jest więc to, że elektroniczny obieg dokumentów musi być obsługiwany zarówno z urządzeń mobilnych, jak i ze stacjonarnych, z każdego kanału komunikacji – zaznacza prezes ArchiDoc.

Badania przeprowadzone na zlecenie Microsoft przez Boston Consulting Group wskazują, że te polskie przedsiębiorstwa, które aktywnie biorą udział w procesie cyfryzacji, rosną o 26 proc. rocznie i zwiększają zatrudnienie o 8 proc. Najczęściej to największe firmy działające w branżach o dużej konkurencyjności, przede wszystkim w telekomunikacji, finansach i bankowości.

Firmy, które nie inwestują w digitalizację, rozwijają się nawet czterokrotnie wolniej i redukują etaty o 1 proc. w skali roku. Niechętnie cyfryzują się małe i średnie przedsiębiorstwa. Rozwiązania, które oferują firmy specjalizujące się w digitalizacji przedsiębiorstw, wprowadzają udogodnienia, które mają przekonać tych, którzy najmocniej opierają się cyfryzacji.

– Pomagamy w przekształcaniu polskich przedsiębiorstw z opartych na informacji analogowej na oparte na informacji cyfrowej. Pomagamy budować biura bez papieru, aby to zrobić, potrzebujemy wydajnej, sprawnej i elastycznej technologii. Zbudowaliśmy ją sami – platforma INDO jest bardzo elastyczna o dostosowana do potrzeb polskich przedsiębiorców – przekonuje Konrad Rochalski.

źródło: Newseria