Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej

Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej
26-600 Radom, ul. Rwańska 7 – I p.
tel: +48 384 56 60
fax: +48 384 56 61
e-mail: izba@radomskibiznes.pl
www.radomskibiznes.pl