Warszawska Izba Gospodarcza

Warszawska Izba Gospodarcza
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4 lok. 229/230
tel: +48 501 243 876
fax: +48 22 625 46 59
e-mail: sekretariat@wig.waw.pl
www.wig.waw.pl