Forum Gospodarcze Powiatu Legionowskiego

Dodane przez: | 20 listopada 2017

Forum Gospodarcze Powiatu Legionowskiego

Wymiana informacji, integracja przedsiębiorców, ale także szukanie mechanizmów wsparcia to główny cel zorganizowanego w Legionowie Forum Gospodarczego Powiatu Legionowskiego.

Wydarzenie odbyło się w dniu 16 listopada 2017 r., a więc w miesiącu przedsiębiorczości i przedsiębiorców, którzy w dynamicznie rozwijającej sie gospodarce naszego kraju, są dzisiaj w centrum zainteresowania władz gminnych, powiatowych, regionalnych i krajowych.

W II panelach zaprezentowano obecną sytuację i perspektywy zmian samorządu gospodarczego, przykłady współpracy biznesu z samorządem gminnym i powiatowym, a także oczekiwania pracodawców wobec nowych kadr i aspekt społecznej odpowiedzialności biznesu, czyli jak mali i średni przedsiębiorcy mogą realizować działania z obszaru CSR.

Wszystkim uczestnikom stworzono możliwość pozostawienia komentarzy w formie propozycji i uwag eksponowanych na specjalnie przygotowanej do tego celu tablicy.

W powitaniu Starosta Legionowa Pan Robert Wróbel zwrócił uwagę, że spotkania takie jak Forum, wywodzą się ze strategii powiatu legionowskiego i realizowane są po to, aby wymieniać informacje, wspólnie działać i wspólnie realizować biznesy. Integracja przedsiębiorców ma tez służyć budowaniu zaufania, które w biznesie jest najważniejsze. Spotkania przedsiębiorców z samorządem mają także odpowiedzieć na pytanie jak partnerzy instytucjonalni mogą wspomagać biznesy prywatnych przedsiębiorców.

„Przedsiębiorcy są najważniejszymi partnerami dla rynku pracy” powiedziała Pani Elżbieta Szczepańska – Dyrektor w Urzędzie Pracy w Legionowie.

Forum Gospodarcze Powiatu Legionowskiego

W panelu poświęconym samorządowi gospodarczemu koncentrowano się na misji działania izb gospodarczych. Ekspertami, którzy zabrali w tym temacie głos byli: Danuta Szczepańska – Ciechanowska Izba Gospodarcza, Tadeusz Kurnicki – Izba Gospodarcza w Legionowie oraz Marek Traczyk – Warszawska Izba Gospodarcza.

Pan Kurnicki porównał stan samorządu gospodarczego do stanu developerskiego w budownictwie, zwrócił uwagę, ze brakuje zinstytucjonalizowania i upowszechniania tej idei, albowiem siła izb zależy od ilości przedsiębiorców, którzy poprzez zrzeszanie się mogą mieć większy wpływ na działania tych, którzy o rozwoju przedsiębiorców w Polsce decydują, w myśl zasady: „nic o was, bez was”

Pan Traczyk podkreślił, ze trzeba zmienić strukturę zarządzania, każda izba musi sobie wypracować formę współpracy z przedsiębiorcami, tak, aby w należyty sposób reprezentować ich interesy. Rolą izb jest reprezentacja przedsiębiorców i zabieranie głosu w ich imieniu. Utrudnieniem dla dbania o interesy przedsiębiorców może być słaba ich reprezentacja w izbach regionalnych. Ważna jest też współpraca międzynarodowa, na którą dziś prawie w ogóle nie zwraca się uwagi. Miejscem, gdzie do takich kontaktów może dojść, są np. targi China Homelife Show, czyli największa platforma komunikacji biznesu Europy Centralnej i Wschodniej z potencjałem rynku chińskiego.

W opinii reprezentantki Izby Gospodarczej z Ciechanowa każda Izba jest i powinna być autonomiczna, a problem współpracy z przedsiębiorcami leży nie w ilości, ale w jakości. Najważniejsza we współpracy izb jest ich współpraca a nie konkurowanie. 26 lat istnienia Izby w Ciechanowie może świadczy tylko i wyłącznie o tym, jest ona potrzebna. Zasadą dotyczącą przedsiębiorców zrzeszonych w izbach winno być przekonanie, ze przynależność do izby umiejscawia ich w lepszej pozycji wobec przedsiębiorców niezrzeszonych. Izba jest między innymi po to, żeby dla przedsiębiorców zbierać, gromadzić i dystrybuować przydatne informacje.

W podsumowaniu I panelu zwrócono uwagę, ze w działaniu izb potrzebne są: właściwa reprezentacja przedsiębiorców i wyposażenie w bieżące informacje, które mają za zadanie uzyskanie efektu synergii. Zatem to misyjny charakter izb jest podstawą ich efektywnego działania.

Forum Gospodarcze Powiatu Legionowskiego

II panel miał za zadanie przekazanie informacji o tym jak gminy współpracują z przedsiębiorcami i jak wspierają swoich mieszkańców. Przykładem dobrych praktyk może być karta dużej rodziny (wprowadzona w Legionowie), która umożliwia pozyskanie zniżek na konkretne usługi i produkty oferowane przez miejscowych producentów.

Burmistrz Serocka zwrócił z kolei uwagę, że ważna jest otwartość gminy na nowe inicjatywy i projekty. Kryterium oceny nowych projektów powinny być wyłącznie względy ekonomiczne, do których należą: generowanie nowych miejsc pracy, korzyści dla gminy i zapewnienie równowagi w środowisku.

Ostatnimi poruszanymi kwestiami były kwestie należytego przygotowania nowych kadr, które w funkcjonującej rzeczywistości powinny być przysposobione do interdyscyplinarnego działania. Rolą przedsiębiorców jest z kolei informowanie, na jakiego rodzaju specjalistów istnieje i będzie istnieć zapotrzebowanie.

Temat społecznej odpowiedzialności biznesu zakończył Forum Gospodarcze w Legionowie. Koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii uwzględnią interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy jest istotna dla budowania mocnego wizerunku firmy. I o tym powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca i zrzeszająca go Izba.