Forum izb Mazowsza: kolej na Radom

Dodane przez: | 11 lutego 2020

Wschodnia Izba Gospodarcza przekazała Izbie Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej przewodnictwo w Forum Izb Gospodarczych Województwa Mazowieckiego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Izb Gospodarczych z Ciechanowa, Legionowa, Radomia, Płońska, Siedlec, Warszawy oraz przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarczej – Wiceprezes Dyrektor Generalny Marek Kłoczko i Doradca w Gabinecie Prezesa Michał Konwicki.

Spotkanie rozpoczęli gospodarze omówieniem działań, jakie realizowała Krajowa Izba Gospodarcza w ubiegłym roku i planach na rok 2020. Dyrektor Michał Konwicki podsumował spotkania z przedstawicielami izb regionalnych które z inicjatywy KIG odbywały się w 2019r. Prezes Marek Kłoczko przedstawił m.in. informację o przejęciu przez KIG w zarządzanie w ramach umowy ppp – Centrum Kreatywności Targowa. W obiekcie planowana jest organizacja wydarzeń związanych z przemysłem kreatywnym. Otrzymaliśmy ważną informację, że innowacyjne, kreatywne firmy członkowskie zainteresowane wynajmem powierzchni w Centrum, będą mogły korzystać z niego na preferencyjnych warunkach.

Prezes Zenon Chodowiec omówił działania realizowane przez FIGWM w 2019 r , w okresie kiedy Wschodnia Izba Gospodarcza była organizacją przewodniczącą Forum, po czym przekazał uroczyście statuetkę i certyfikat przewodnictwa FIG WM Łukaszowi Białczakowi Prezesowi Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej.

Prezes Łukasz Białczak podziękował wszystkim za liczne przybycie na spotkanie i przedstawił w kilku punktach najważniejsze tematy, jakimi chciałby zainteresować Izby Forum w ciągu 2020 roku, kiedy będziemy Izbą wiodącą.

  1. Przemysł 4.0. – w związku z powstaniem w listopadzie 2019r Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości z siedziba w Radomiu istnieje możliwość nawiązania współpracy w zakresie organizacji spotkań dla przedsiębiorców w dot. wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze wdrażania rozwiązań Przemysłu 4.0.
  2. Projekty unijne – należy skorzystać z różnych form wsparcia finansowego proponowanego przez Urząd Marszałkowski, zarówno jako Izby indywidualnie, jak i we wspólnych projektach Forum. Nasza Izba ma pozytywne doświadczenia ze współpracy z Urzędem, w 2019r realizowaliśmy bowiem trzy projekty w ramach małych dotacji. Aktualnie czekamy na rozstrzygniecie kolejnego konkursu, w którym IPHZR i Wschodnia Izba Gospodarcza są partnerami, liderem natomiast Instytut Technologii Eksploatacji.
  3. Forum Rozwoju Mazowsza – udział w tym wydarzeniu i wystawienie wspólnego stoiska promocyjnego FIG WM.
  4. Instytucja Otoczenia Biznesu – celem na najbliższy okres powinno być uzyskanie przez nasze Izby statusu IOB, dzięki czemu zwiększa się szansa na pozyskanie środków unijnych.
  5. KIG – dobre miejsce na spotkania biznesowe. Izby Członkowskie KIG i firmy zrzeszone w Izbach mają możliwość nieodpłatnego korzystania z sal szkoleniowych i innych mniejszych pomieszczeń przystosowanych na spotkania biznesowe.

Danuta Drzewiecka – Dyrektor MIG przekazała informację o możliwości wspólnego wyjazdu przedstawicieli Zarządów Izb Forum na szkolenie „Efektywne NGO i Izby Gospodarcze” organizowane i finansowane przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym w terminie 28.02 – 1.03. do Jachranki. Pomysł spotkał się z uznaniem uczestników spotkania. Poszczególne Izby mają zebrać chętnych na wyjazd.

Katarzyna Kaczmarska – w imieniu Warszawskiej Izby Gospodarczej, organizatora II edycji targów eksportu Export Expo oraz IV Kongresu Gospodarczego Europy Centralnej i Wschodniej zaprosiła wszystkich do udziału w tym wydarzeniu. Poprosiła też o rozpropagowanie Targów wśród firm członkowskich. W związku z uzyskaniem wsparcia finansowego od Marszałka, firmy które chciałyby się wystawiać na targach EXPO nie będą ponosiły opłat z tego tytułu.

Urszula Miśkiewicz