Forum Strategii dla regionu Morza Bałtyckiego: Nabór na warsztaty

Dodane przez: | 10 lutego 2020

11. Doroczne Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego odbędzie się w Turku (Finlandia) w dn. 16-17 czerwca 2020 r. Organizatorzy Forum ogłosili nabór na 90-minutowe warsztaty, które będą stanowiły integralną część programu wydarzenia.

Nabór jest otwarty dla wszystkich podmiotów zainteresowanych współpracą w regionie Morza Bałtyckiego. Termin składania propozycji upływa 15 marca br.

Organizatorzy dają dowolność wyboru tematu i doboru metod przeprowadzenia warsztatów. Powinny one jednak odwoływać się do innowacyjnych rozwiązań w zakresie kluczowych wyzwań dla regionu.

Przy selekcji warsztatów premiowane będzie podejście interdyscyplinarne oraz nawiązanie tematyczne do co najmniej trzech obszarów tematycznych (Policy Areas) lub działań horyzontalnych Strategii (Horizontal Actions).

Organizatorzy rekomendują włączenie przedstawicieli sektora prywatnego, organizacji pozarządowych, młodzieży i instytucji akademickich.

Dodatkowe informacje: https://annualforum2020.eu/en/11th-annual-forum-eusbsr-16-17-june-2020-turku/programme/workshops