Gala FLORIANY, czyli największe wydarzenie strażackiego środowiska

Dodane przez: | 10 września 2021

FLORIANY

Gala wręczenia prestiżowych strażackich statuetek, czyli rozstrzygnięcie IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY, odbędzie się 11 września w Otrębusach.

Organizatorem Konkursu FLORIANY jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. W konkursie wybierane są najlepsze społeczne inicjatywy zrealizowane przez ochotnicze straże pożarne przynoszące pożytek społecznościom mniejszych miast i miejscowości. Strażacy ochotnicy, poza działaniami ratowniczymi i niesieniem pomocy innym, są bardzo aktywni w swoich środowiskach. Społecznie dbają o poprawę infrastruktury w gminie, w której działają, o estetykę przestrzeni publicznej, edukują nie tylko w zakresie bezpieczeństwa, podtrzymują lokalne tradycje, promują ekologiczne postawy i ochronę środowiska, aktywizują mieszkańców.

Niejednokrotnie remizy OSP to lokalne centra kultury, gdzie rozwijane są talenty. Celem Konkursu FLORIANY jest docenienie tego typu działalności ochotniczych straży pożarnych, promowanie społecznej aktywności członków OSP i współpracy z samorządami oraz organizacjami działającymi lokalnie, inspirowanie innych do kreatywności i podejmowania inicjatyw służących ogółowi.

Zwieńczeniem konkursu jest Gala finałowa FLORIANÓW, na którą zapraszane są ochotnicze straże pożarne i ich partnerzy nominowani do nagrody głównej FLORIANÓW. Tegoroczna, kończąca IV edycję Konkursu FLORIANY, będzie wyjątkowo uroczysta z okazji jubileuszu 100-lecia zjednoczenia ochotniczego ruchu strażackiego i działalności pod wspólnym sztandarem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, który w tym roku obchodzimy. Podczas gali zostaną ogłoszeni zwycięzcy FLORIANÓW 2021, którzy otrzymają statuetki Floriana za najlepsze inicjatywy dla społeczności lokalnych. Jest to największe wydarzenie w środowisku strażaków ochotników, angażujące także samorządy i mieszkańców miejscowości, w których działają bardzo aktywne OSP.