Gospodarcze Forum Kobiet – dołącz do nas!

Dodane przez: | 12 listopada 2019

Gospodarze Forum Kobiet

Gospodarcze Forum Kobiet to opiniotwórcza platforma Kobiet, powstawała z inicjatywy Warszawskiej Izby Gospodarczej w partnerstwie z Instytutem Strategii i Rozwoju. Celem nowo powstałego Zespołu jest inicjowanie dyskusji wokół tematów gospodarczych, społecznych oraz zdrowotnych a także budowanie relacji i wymiana doświadczeń między liderkami poszczególnych branż i sektorów.

Cele Gospodarczego Forum Kobiet:

1. Podejmowanie istotnych tematów
Będziemy podejmowali istotne tematy z punktu widzenia Kobiet. dotyczące m.in. sektora społeczno-gospodarczego, zdrowotnego. Inicjowanie debat i dyskusji z udziałem Kobiet jest jedną z ról uświadamiających wagę i istotę powołanej Organizacji.

2. Wymiana doświadczeń na arenie polskiej oraz międzynarodowej
Ważne jest czerpanie inspiracji z innych miast i organizacji działających na całym świecie. Chcemy implementować wzorce, które mają służyć poprawie sytuacji Kobiet. Poprzez współpracę z innymi krajami jesteśmy w stanie wypracować atrakcyjne rozwiązania na gruncie polskim.

3. Podejmowanie istotnych tematów
Będziemy podejmowali istotne tematy z punktu widzenia Kobiet. dotyczące m.in.sektora społeczno-gospodarczego, zdrowotnego. Inicjowanie debat i dyskusji z udziałem Kobiet jest jedną z ról uświadamiających wagę i istotę doświadczenia powołanej Organizacji.

4. Inicjowanie działań edukacyjnych
Zależy nam na dzieleniu się wiedzą z przedstawicielkami środowisk wiejskich i małych miast. Wzajemnie możemy się od siebie wiele nauczyć i rozpowszechnić działalność zrzeszania się Kobiet przy lokalnych Izbach Gospodarczych.

5. Dążenie do wyrównywania szans Kobiet na rynku pracy
Wspólnie z innymi przedstawicielami rynku chcemy pracować nad zasadami wyrównywania szans na rynku pracy dla Kobiet. Jest wiele do zrobienia w tej dziedzinie a czas na działanie jest „tu i teraz”.

W skład Gospodarczego Forum Kobiet będą wchodziły liderki z WIG oraz przedstawicielki przedsiębiorstw, administracji, w tym w strukturach międzynarodowych, które nie są w strukturach WIG. Nie będzie to grupa zamknięta, ale wciąż aktywnie działająca na rzecz pozyskania nowych członków, nie tylko w randze kierownictwa firm, ale także Kobiet działających aktywnie na rzecz równych szans.

Gospodarcze Forum Kobiet to otwarta Grupa, aktywnie działająca na rzecz zrównywania szans Kobiet zarówno w biznesie jak i obecności Kobiet w dyskusjach publicznych.

Dołącz do NAS! Kontakt: biuro@isir.eu