Ile zarabiają urzędnicy od funduszy UE

Dodane przez: | 27 sierpnia 2019

Unia Europejska

Średnio 5,5 tys. zł brutto zarabiali w ubiegłym roku urzędnicy zajmujący się funduszami europejskimi. Łącznie przy wdrażaniu programów unijnych pracowało ponad 15,2 tys. osób, z czego prawie 5,5 tys. w urzędach marszałkowskich.

Z danych resortu inwestycji i rozwoju wynika, że na koniec grudnia 2018 r. w systemie wdrażania programów unijnych na lata 2014-2020 pracowało 15 213 osób zatrudnionych na 12 187 etatach. Z tego grupy prawie 5,5 tys. osób (zatrudnionych na 5,3 tys. etatach) to pracownicy urzędów marszałkowskich zajmujący się realizacją regionalnych programów operacyjnych.

Z danych MIiR wynika, że średnie wynagrodzenie urzędników zajmujących się obsługą unijnych programów w II połowie 2018 r. wyniosło 5 545 zł brutto. Natomiast po wyłączeniu zarobków kadry kierowniczej, średnie wynagrodzenie tej grupy urzędników wynosiło 4 863 zł brutto.

Najsłabiej opłacanymi urzędnikami od unijnych dotacji byli pracownicy GDOŚ i RDOŚ – 4 378 zł oraz WUP – 4 788 zł. Stosunkowo najlepiej opłacani urzędnicy są zatrudnieni w NFOŚiGW i WFOŚiGW – 8 010 zł oraz w instytucjach umiejscowionych w ministerstwach – średnio 7 017 zł. Podobnie wygląda sytuacja po wyłączeniu z tej średniej pensji kadry kierowniczej. Również w tym przypadku najwyższe średnie wynagrodzenie otrzymywali pracownicy NFOŚiGW i WFOŚiGW – 6 928 zł oraz ministerstw – 6 235 zł, a najmniejsze GDOŚ i RDOŚ – 3 868 zł oraz WUP – 4 311 zł.

Wśród RPO najwyższe średnie wynagrodzenie z uwzględnieniem zarobków kadry kierowniczej zanotowano w instytucjach realizujących RPO województwa świętokrzyskiego (5 981 zł), a bez uwzględnienia zarobków kadry kierowniczej – w instytucjach RPO województwa mazowieckiego (5 530 zł). Natomiast najniższe wynagrodzenie, uwzględniając kadrę kierowniczą, otrzymywali pracownicy zaangażowani w realizację RPO województwa lubelskiego (4 528 zł), a bez ujęcia kadry kierowniczej pracownicy instytucji RPO województwa warmińsko-mazurskiego (3 796 zł).

źródło: PAP

Ile zarabiają urzędnicy od funduszy UE