IV Forum Turystyki Europejskiej „Przyszłość w turystyce – turystyka w przyszłości”

Dodane przez: | 20 listopada 2017

Forum Turystyki Europejskiej, foto: Andrzej Nowak

Katedra Turystyki działająca w ramach Instytutu Turystyki i Rekreacji na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu serdecznie zaprasza do udziału w IV Forum Turystyki Europejskiej z cyklu „Przyszłość w turystyce – turystyka w przyszłości”. Tegoroczna edycja odbywa się pod nazwą „Orientacje współczesnej turystyki: człowiek, środowisko, biznes, innowacje”.

Panel specjalny na temat: Turystyka transgraniczna a uwarunkowania współczesnego świata (prezentacja projektu „Wspólne dziedzictwo”).

Miejsce i termin: Wrocław – Polanica-Zdrój, 6-8 grudnia 2017

Turystyka jest interdyscyplinarna. Z jednej strony jest formą aktywności ludzi, częścią ich ak-tywnego życia, co nakazuje badać jej naturę – zmieniającą się w ślad za rozwojem człowieka i jego środowiska pracy i wypoczynku. Z drugiej strony turystyka jest dziedziną działalności społeczno-gospodarczej, obszarem biznesu, działalności rynkowej i innowacyjnych zmian. To szerokie ujęcie wymaga od naukowców i organizatorów turystyki wielostronnego spojrzenia na jej teraźniejszość i przyszłość.

Niniejsze Forum jest płaszczyzną wymiany dokonań naukowo-badawczych i doświadczeń praktycznych, poglądów i przewidywań w interdyscyplinarnych obszarach turystyki. Pragnie-my, aby w ramach tego wydarzenia spotkali się: przedstawiciele środowisk akademickich, organizatorzy turystyki w miastach i gminach, środowiska biznesu turystycznego, przedstawi-ciele samorządów i organizacji społeczno-politycznych, komentatorzy, blogerzy, dziennikarze – zainteresowani współczesną turystyką i jej futurystycznymi wyzwaniami.

Program FORUM

6 grudnia 2017 (środa)

 • 8.30-9.30 – Rejestracja uczestników
 • 9.45-10.45 – Powitania i 2 referaty wprowadzające
 • 10.45 – Przerwa kawowa
 • 11.00-12.45 – Sesja plenarna -wystąpienia liderów paneli (naukowiec i praktyk) + dyskusja
 • 12.45 – Przerwa kawowa
 • 13.15-15.00 – Równoległe 2 sesje panelowe – prezentacja wybranych komunikatów + dyskusja
 • 15.00 – Obiad
 • 16.00-19.00 – Swobodne spacery po wrocławskim Rynku i trwającym tam jarmarku świątecznym. Opcjonalnie – udział w zwiedzaniu wrocławskiej atrakcji.
 • 20.00 – Wrocławski wieczór koleżeński

7 grudnia 2017 (czwartek)

 • 7.00-8.00 – Śniadanie
 • 8.00-10.30 – Przejazd do Polanicy, zakwaterowanie w hotelu, kawa powitalna
 • 11.15-13.30 – Panel specjalny: Turystyka transgraniczna a uwarunkowania współczesnego świata
 • 13.30 – Obiad i spacer po parku zdrojowym, opcjonalnie relaks w hotelu – basen, kręgle
 • 15.30-17.15 – Sesja plenarna -wystąpienia liderów paneli (naukowiec i praktyk), dyskusja
 • 17.15 – Przerwa kawowa
 • 17.30-19.15 – Równoległe 2 sesje panelowe – prezentacja wybranych komunikatów + dyskusja
 • 20.00 – Polanicki wieczór koleżeński

8 grudnia 2017 (piątek)

 • 7.00-9.00 – Śniadanie
 • 9.00-10.30 – Podsumowania obrad w panelach i całego Forum
 • 10.30 – Kawa i ciepłe pożegnania
 • 11.00-13.00 – Przejazd nr 1 do Wrocławia lub
 • 11.00-12.30 – Spacer po parku zdrojowym, opcjonalnie relaks w hotelu – basen, kręgle
 • 12.30 – Lunch
 • 13.00-15.00 – Przejazd nr 2 do Wrocławia

Miejsce obrad:

 • 7 grudnia – Wrocław, Hotel im. Jana Pawła II **** ul. Św. Idziego 2
 • 8 grudnia – Polanica-Zdrój – Hotel Polanica*** ul. Górska 2

foto: Andrzej Nowak