IX edycja Konkursu im. Stanisława Staszica „Laur Innowacyjności 2019”

Dodane przez: | 25 września 2019

Konkurs im. Stanisława Staszica „Laur Innowacyjności”

Celem Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności” jest promocja nowoczesnych produktów, technologii i usług.

Ideą przyświecającą temu wydarzeniu jest przekonanie, że kluczem do rozwoju polskiej gospodarki jest promowanie produktów innowacyjnych i ich twórców oraz pomoc we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, które w założeniu mają przyczynić się do rozwoju gospodarczego i konkurencyjności polskiej gospodarki.

Konkurs adresowany jest do firm, które posiadają siedzibę zarejestrowaną w Polsce oraz podmiotów gospodarczych i naukowo-badawczych których innowacyjnymi produktami może być zainteresowana polska gospodarka.

Konkurs obejmuje następujące kategorie nowatorskich produktów i rozwiązań:

 • Budownictwo i obiekty użyteczności publicznej, bezpieczeństwo i pożarnictwo
 • Ekologia i efektywność energetyczna
 • Energetyka, elektrotechnika
 • Górnictwo i hutnictwo
 • Informatyka, oprogramowanie
 • Automatyka
 • Mechanika, maszyny i urządzenia
 • Technika medyczna, przemysł farmaceutyczny, chemia
 • Przemysł spożywczy, gastronomia, rolnictwo, ogrodnictwo, obróbka drewna
 • Technika wojskowa
 • Logistyka, transport, komunikacja
 • Włókiennictwo, inżynieria materiałowa
 • Usługi oraz inne rozwiązania i innowacje o charakterze społeczno-gospodarczym

Regulamin konkursu wraz z materiałami zgłoszeniowymi dostępny jest na stronie: www.laurinnowacyjnosci.pl

Termin zgłaszania projektów do tegorocznej edycji konkursu upływa 20 października 2019 r.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 10 grudnia 2019r. podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w Warszawskim Domu Technika NOT w Warszawie.