Jak bezpiecznie importować z Chin – pytania i odpowiedzi

Dodane przez: | 11 czerwca 2018
Targom China Homelife Poland 2018 towarzyszyły seminaria i warsztaty

Targom China Homelife Poland 2018 towarzyszyły seminaria i warsztaty

Podczas targów China Homelife Poland 2018 trwały specjalistyczne seminaria i warsztaty. Eksperci dzielili się wiedzą, praktycznymi doświadczeniami ze współpracy z partnerami chińskimi, odpowiadali na konkretne, nieraz bardzo szczegółowe pytania. Jeden z wykładów dotyczył zagadnień związanych z importem z Chin. Przedstawiła je Paulina Kiełbus-Jania, prezes zarządu firmy BigChina. Poniżej wybrane pytania przedsiębiorców i odpowiedzi ekspertki.

Kiedy wymagane są do odprawy oryginały dokumentów handlowych, konkretnie faktur?
Faktura handlowa nie jest wymagana w oryginale. Wystarczy kopia.

Chciałbym sprowadzać do Polski produkt elektroniczny, który wymaga certyfikatu CE. Jak mogę sprawdzić czy certyfikat wystawiony przez mojego kontrahenta jest legalny i że produkt zostanie dopuszczony do sprzedaży na terenie EU?
Pierwszym krokiem jest sprawdzenie wymagań i przepisów dotyczących wprowadzenia produktu do obrotu na terenie UE. Trzeba wiedzieć jakich dokumentów wymagać – jakie dyrektywy i rozporządzenia produkt oraz proces jego wytwarzania powinien spełniać.

Następnie należy sprawdzić czy wybrany producent posiada dokumenty potwierdzające zgodność z tymi przepisami. W przypadku CE będzie to przede wszystkim raport z badań na zgodność produktu z wymaganymi normami. Sam certyfikat nie stanowi wystarczającego potwierdzenia przeprowadzonych badań.

Zarówno certyfikat, jak i raport z badań należy sprawdzić pod kątem wyszczególnionych w nim numerów dyrektyw oraz norm. Należy zweryfikować ich poprawność oraz aktualność. Warto zwrócić także uwagę na powiązanie z importowanym produktem (sprawdzić zgodność nazwy, numeru seryjnego czy modelu).

Do odprawy celnej będzie potrzebna Deklaracja zgodności CE wystawiona i podpisana przez producenta. Deklarację sporządza się w oparciu o certyfikat CE oraz raport z badań.

Paulina Kiełbus-Jania

Paulina Kiełbus-Jania

Jak długo czeka się na WIT?
Nie dłużej niż 120 dni od momentu akceptacji kompletnego wniosku.
(WIT, wiążąca informacja taryfowa jest decyzją rozstrzygającą o klasyfikacji taryfowej towarów, tj. ustalającą właściwy kod Taryfy celnej dla określonego towaru – przyp. red.)

Czy instrukcję obsługi można drukować w Polsce i dołączać dopiero po odprawie celnej?
Brak instrukcji może stanowić podstawę do zatrzymania towaru. Zdarza się jednak, że Urząd Celny zaakceptuje oświadczenie importera o dołączeniu instrukcji po otrzymaniu produktów, ale przed wprowadzeniem ich do sprzedaży bądź użytkowania. Konieczne jest wówczas przedstawienie projektu instrukcji. Zależy to jednak od decyzji celnika. W przypadku braku akceptacji takiego rozwiązania konieczne będzie wszczęcie procedury uszlachetnienia produktów, a więc dołączenie instrukcji na składzie celnym przed dokonaniem odprawy.

Czy instrukcja powinna być naniesiona na każdy produkt czy wystarczy np. na partie?
Instrukcja (o ile jest wymagana) powinna być dołączona do każdego produktu.

Czy potrzebuję dokumenty (CE i wyniki badań), jeśli jestem sprzedawcą detalicznym i kupiłem towar źle oznakowany od importera, który jakoś przeszedł kontrolę?
Sprzedawca detaliczny nie ma obowiązku przechowywania dokumentacji CE. Dokumentację powinna posiadać firma wprowadzająca produkt do obrotu na teren UE.

Pytania dotyczyły bardzo konkretnych zagadnień

Pytania dotyczyły bardzo konkretnych zagadnień

Czy można na opakowaniu napisać, że zostało wyprodukowane w innym kraju niż tak naprawdę było produkowane?
Nie, jest to wprowadzanie konsumenta w błąd.

Co w przypadku pozycji promocyjnych / elementów gwarancyjnych / gratisów – czy mogą mieć wartość „zerową”?
Żadna pozycja na fakturze handlowej nie może mieć wartości „zerowej”. Wartość produktu nie musi być tożsama z jego ceną. Wszelkie produkty dołączone do przesyłki darmowo (części zamienne, próbki czy inne gratisy) powinny być wyszczególnione na fakturze, a ich wartość powinna zostać określona. Obok wartości należy dopisać wówczas FOC (Free Of Charge), informując, że są to produkty dołączone darmowo.

Czy można posłużyć się PI jeżeli nie otrzymaliśmy CI od dostawcy?
Do odprawy niezbędna jest faktura handlowa – Commercial Invoice. Faktura pro forma nie stanowi potwierdzenia zawartej transakcji.

Czy jeśli zmodyfikujemy produkt w Polsce, to można napisać, że kraj pochodzenia, to Polska? Na przykład jeśli sprowadzę produkt i zmienię jego kolor, to muszę na nowo przygotować wszystkie certyfikaty i raporty badań ?
Zmiana koloru produktu nie wpływa zasadniczo na kraj produkcji oraz nie stanowi zmiany właściwości produktu badanej na zgodność z przepisami. Jeżeli jednak produkt (a w zasadzie wówczas półprodukt) zostanie zmodyfikowany w znaczący sposób, co wpłynie na zmianę kraju produkcji, wymagał on będzie nowej certyfikacji.

Pierwsza zasada: dowiedz się wszystkiego

Pierwsza zasada: dowiedz się wszystkiego

Jakie ryzyko istnieje przy odprawie towaru oznaczonego własnym logotypem (znakiem towarowym) niezarejestrowanym w urzędzie patentowym?
Jeżeli logotyp nie stanowi własności innego podmiotu, tzn. nie posiada cech świadczących o naruszeniu praw własności przemysłowej, jego umieszczenie na produkcie nie stanowi ryzyka w odprawie celnej. Niemniej oczywiście brak rejestracji jest ryzykowany z punktu widzenia wykorzystania tego znaku przez inne podmioty.

Czy na packing list trzeba podawać informację o paletach jeśli towar jest paletyzowany?
Nie ma takiego obowiązku.

Co zrobić jeżeli do przesyłki dołączono CI jakiegoś agenta eksportowego, a nie dostawcy któremu za dostawę zapłaciliśmy?
Bez względu na wybrany rodzaj transportu, warto poprosić chińskiego sprzedawcę o okazanie wszystkich dokumentów niezbędnych do odprawy przed dotarciem przesyłki, po to, by zweryfikować poprawność zawartych w nich danych. Pozwoli to uniknąć tego rodzaju sytuacji. Zdarza się, że firma chińska nie posiada uprawnień do eksportu produktów i korzysta z usług agencji eksportowej. Mimo to, powinna ona wówczas wystawić fakturę handlową, zwłaszcza jeśli przyjęła płatność od kupującego.

Czy opakowanie produktu może być w języku obcym, gdy instrukcja jest dostępna po polsku?
Zgodnie z przepisami dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów, wszelkie instrukcje, etykiety i opakowania produktu, powinny zawierać informacje w języku zgodnym z krajem ich przeznaczenia, użytkowania czy sprzedaży.