Korespondencja ze zjazdu dziennikarzy w Seulu: Jak to się robi w Korei?

Dodane przez: | 25 marca 2019

World Journalists Conference

Stowarzyszenie Dziennikarzy Korei (The Journalists Association of Korea – JAK) jest największą organizacją mediów w Korei. Zrzesza ponad 200 członków zbiorowych i 10 tysięcy dziennikarzy. Powstało w 1964 roku. Szczyci się 55 latami działalności. Na swój jubileusz zaprosiło dziennikarzy z całego świata, w tym reprezentanta Stowarzyszenia Mediów Polskich.

Stowarzyszenie Dziennikarzy Korei m.in. wspiera rozwój dziennikarstwa, ochronę swobody wypowiedzi (u nas wolności słowa), pokojowe zjednoczenie i dążenie do jednorodności pomiędzy Północną i Południowa Koreą, wzmacnianie więzi pomiędzy dziennikarzami na całym świecie.

Nagrody i morale

Stowarzyszenie dostarcza każdorazowo po 50 tys. egzemplarzy swego tygodnika, prezentując kluczowe sprawy i różne punkty widzenia. SDK wiele czyni dla rozwoju potencjału dziennikarskiego poprzez organizację seminariów, forum do dyskusji, a także wspierając reporterów finansowo podczas programów szkoleniowych czy na studiach. Wręcza też doroczną Nagrodę dla Dziennikarza Korei, która ma największe uznanie i tradycje w środowisku. Wręczana jest tez nagroda miesiąca dla dziennikarza koreańskiego. Te działania podnoszą status dziennikarstwa przez wpływ na morale samych dziennikarzy i skłaniają do pisania artykułów na wysokim poziomie.

Ostatnio SDK musiała zająć się również fake newsami w związku z ich eskalacją na skalę światową i pracuje nad zbudowaniem „frontu” publicznego ich zwalczania poprzez współpracę stowarzyszeń dziennikarskich i medialnych na świecie.

SKD stale wspiera młode talenty dziennikarskie (talent donation), wysyłając dziennikarzy-reporterów do szkół wszystkich szczebli. Buduje więzi pomiędzy członkami poprzez organizację imprez sportowych.

Blisko świata

Stowarzyszenie przystąpiło do Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy, stając się pełnoprawnym członkiem tej organizacji już w 1966 roku. Wymienia delegacje z Wszech-Chińskim Stowarzyszeniem Dziennikarzy od 1993 roku, współpracuje ze odpowiednikami z Wietnamu, Indonezji, Mongolii. Współdziała z Towarzystwem Profesjonalnych Dziennikarzy USA, a od tego roku planuje rozpocząć współpracę z dziennikarzami rosyjskimi. Taka dyplomacja osobista, czyli człowiek do człowieka (people-to-people) niezależnie od formalnej dyplomacji buduje harmonię i rozwija stosunki dwustronne.

SDK gościło zgromadzenie ogólne IFJ (Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy) w 2001 roku oraz kilka regionalnych wydarzeń u siebie. Dziennikarzy z całego świata zaprasza na World Journalists Conference od 2013 roku, obecna jest siódmą z kolei.

Prezydent SDK Jung Kyu Sung, który otworzył konferencję poświęconą „Roli dziennikarzy w utrwalaniu pokoju na Półwyspie Koreańskim” jest przekonany, że przyczyni się ona do lepszego zrozumienia problematyki półwyspu, spraw pokoju w regionie i na świecie, zwłaszcza ,że odbywa się bezpośrednio po szczycie USA – Korea Północna (w lutym). Jest przekonany, że po powrocie do swych krajów uczestnicy Konferencji będą mogli lepiej rozumieć i dawać świadectwo przemianom w Korei.

Bogusław Zalewski
Autor reprezentuje Stowarzyszenie Mediów Polskich, jest zastępcą redaktora naczelnego „TTG Wiadomości Gospodarcze”, członkiem zarządu Warszawskiej Izby Gospodarczej