Laboratorium Wolności Religijnej – działania i projekty

Dodane przez: | 28 lipca 2020

Laboratorium Wolności Religijnej

Podstawowym celem Laboratorium Wolności Religijnej jest przeciwdziałanie naruszaniu prawa chrześcijan do wolności sumienia i wyznania, a także pomoc ofiarom dyskryminacji ze względu na wyznawaną religię. Dlatego do najważniejszych przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu należeć będą:

Ośrodek konsultacyjno-informacyjny

Ośrodek, który zostanie uruchomiony pod koniec bieżącego roku, ma służyć dotarciu do ofiar przemocy i dyskryminacji na tle wyznaniowym. Jego zadaniem będzie udzielanie poszkodowanym potrzebnego wsparcia w zakresie kontaktu z odpowiednimi instytucjami i upowszechnianie wiedzy na temat regulacji prawnych.

Obchody Międzynarodowego Dnia Upamiętniającego Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie

W 2019 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 22 sierpnia Międzynarodowym Dniem Upamiętniającym Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie. Podejmując się organizacji obchodów tego dnia, Laboratorium chce uwrażliwić opinię publiczną na trudną sytuację chrześcijan na świecie, budować poczucie solidarności z prześladowanymi, a także podnosić świadomość w zakresie innych form naruszania wolności sumienia i wyznania.

Akademia Wolności

Na kanale na YouTube będą publikowane cykle wypowiedzi eksperckich poświęconych tematyce m.in. wolności religijnej, ochrony prawa do wolności sumienia i wyznania oraz zapobiegania przestępczości na tle wyznaniowym. Głosy ekspertów z różnych dziedzin będą stanowiły ważny komentarz do bieżącej sytuacji i dostarczą merytorycznych podstaw dla dyskusji społecznej.

Blogosfera wolnościowa

W ramach działalności medialnej stworzona zostanie przestrzeń internetowego dialogu i komentarza. W blogosferze wolnościowej publikowane będą materiały eksperckie, refleksje i wypowiedzi na temat ochrony wolności sumienia i wyznania oraz reakcje na bieżącą sytuację społeczną i polityczną.

Więcej informacji na stronie www.laboratoriumwolnosci.pl oraz na Facebooku i Twitterze (@LWR_PL).