Liczy się treść

Dodane przez: | 3 lutego 2020

Agnieszka Jadczyszyn, partner Instytutu Strategii i Rozwoju

O tym, gdzie dziś jest branża PR i wyzwaniach na rok 2020 rozmawiamy z Agnieszką Jadczyszyn, partnerem Instytutu Strategii i Rozwoju, członkiem Warszawskiej Izby Gospodarczej.

– Czy firmy rozumieją potrzebę działań PR?
– Tak, zdecydowanie. Przedsiębiorcy doceniają znaczenie doradców w zakresie wsparcia komunikacyjnego. Wsłuchują się w głos doświadczonych przedstawicieli agencji PR, których zadaniem jest budowanie wizerunku firmy oraz jej właścicieli. Polscy przedsiębiorcy zerwali już z mitem „sam wiem najlepiej, co dla mnie jest słuszne”, skupiają się na pomnażaniu kapitału, a specjalistom od wizerunku oddają pole do działania. Pierwsze spotkanie z nowym Klientem jest zawsze rozpoznaniem „placu boju”. Szczerze omawiana jest sytuacja firmy oraz jej „wąskie gardła”. To na nich się najczęściej koncentrujemy.

Do postawienia diagnozy niezbędne jest spojrzenie z lotu ptaka bez emocji własnych, które naturalnie ma właściciel firmy. Potrzebuje on do tego specjalistów. Odnosi się to do komunikacji zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Współpracownicy nie chcą najczęściej otwierać się przed szefem. Efektywniejsze jest przeprowadzenie rozmów z konsultantem zewnętrznym, który przeanalizuje sytuację na podstawie uzyskanych odpowiedzi i przedstawi rekomendacje dalszych działań. Instytut Strategii i Rozwoju specjalizuje się między innymi w działaniach z zakresu komunikacji wewnętrznej. Jest to obszar, który dziś w wielu firmach staje się kluczowy. Rynek pracy wymusza koncentrację na pracowniku oraz jego rozwoju.

– Jakie znaczenia ma dziś wsparcie komunikacyjne?
– Bardzo duże. Musimy pamiętać o tym, że strategie komunikacyjne muszą charakteryzować się długofalowym podejściem. Samo przedstawienie wachlarzu działań bez dłuższej i szerszej perspektywy nie sprawdza się. Powielane są ciągle te same błędy. Prowadząc projekty w Instytucie Strategii i Rozwoju, zawsze na początku analizujemy sytuację, nie tylko tę bezpośrednio związaną z firmą bądź osobą, ale także w ich otoczeniu. Przedstawiamy pełne tło sytuacji, nie uciekając od słabych punktów, które są najistotniejsze przy planowaniu strategii komunikacyjnej. Kolejnym punktem jest realizacja. Żeby realnie wspierać Klienta musimy dokładnie poznać firmę i przestrzeni, w której się porusza. Dopiero wówczas mamy gwarancje, że wsparcie komunikacyjne z otoczeniem zewnętrznym czy mediami będzie miało głębszy sens.

– W jakim kierunku zmierzają trendy komunikacji?
– Istotna będzie treść. Choć internet to obrazki i ładne zdjęcia, to znaczenie będzie miała treść. Ona będzie generowała atrakcyjność przekazu . Kupowanie followersów oraz „lajków” wyszło na jaw. Wszystko wokół nas jest już mierzalne i sprawdzalne. To internet i media społecznościowe dziś kreują wizerunek i produkty. Wszyscy rozumieją ten trend. Pokazały to również ostatnie wybory w Polsce. Kampania prowadzona jest już w internecie, nie tylko w TV czy na bilbordach (choć niektórzy upatrują niesatysfakcjonujące wyniki w zbyt małej ilości plakatów). Do tego dochodzi jeszcze mikrotargeting. Żyjemy w zmieniającym się świecie. Świecie monitoringu, personalizacji i indywidualnego przekazu. Tego trendu już nie zatrzymamy.

red