List intencyjny – Muzeum w Treblince

Dodane przez: | 21 lipca 2017

List intencyjny - Muzeum w Treblince

W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie został podpisany list intencyjny między samorządem województwa a ministerstwem dotyczący współpracy na rzecz utworzenia instytucji kultury Muzeum – miejsce pamięci po niemieckim obozie zagłady i obozie pracy w Treblince. List podpisali Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin oraz z-ca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w urzędzie marszałkowskim Agnieszka Kuźmińska.

Miejsce pamięci po niemieckim obozie zagłady i obozie pracy w Treblince to jedno z najważniejszych, symbolicznych świadectw zagłady przeprowadzonej przez niemieckiego okupanta na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej.

Na mocy listu intencyjnego samorząd województwa mazowieckiego deklaruje wolę podziału Muzeum Regionalnego w Siedlcach i wydzielenia z jego struktury dotychczasowego oddziału – Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince i utworzenia samodzielnej instytucji kultury pod nazwą Muzeum – miejsce pamięci po niemieckim obozie zagłady i obozie pracy w Treblince. Zmiana organizacyjna ma nastąpić do 28 lutego 2018 r. Obie strony, ministerstwo oraz samorząd, deklarują również wolę zawarcia umowy na prowadzenie muzeum jako wspólnej instytucji kultury, obowiązującej od dnia wpisania placówki do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Ma to nastąpić nie później niż do 28 lutego 2018 r.

Szczegółowe warunki współprowadzenia nowej instytucji kultury, w tym przewidywane koszty działalności i rozbudowy muzeum oraz zasady ich finansowania zostaną określone w późniejszym terminie.