Mapa zadłużenia gmin

Dodane przez: | 1 sierpnia 2019

Średnie zadłużenie gmin liczone per capita w skali kraju wyniosło w 2018 r. 1 166 zł i w stosunku do roku poprzedniego zwiększyło się o 203 zł. W ubiegłym roku 70 gmin nie posiadało żadnego długu.

Jak wynika z danych RIO zadłużenie gmin w 2018 r. w stosunku do wzrosło w gminach wszystkich województw, najbardziej w dolnośląskim, pomorskim i wielkopolskim (odpowiednio o 354 zł, 293 zł i 248 zł), a najmniej w gminach województw zachodniopomorskiego, śląskiego i opolskiego – o 35 zł, 94 zł i 134 zł.

Mapa zadłużenia gmin

Najwyższe zadłużenie na jednego mieszkańca wystąpiło ponownie w gminach województwa dolnośląskiego – 1 595 zł (136,9% w relacji do średniej zadłużenia gmin w kraju), następnie pomorskiego – 1 399 zł (120,0%) i warmińsko-mazurskiego – 1 323 zł (113,5%), a najniższe w gminach województwa śląskiego – 887 zł (76,1%), lubelskiego – 941 zł (80,7%) i podlaskiego – 967 zł (82,9%).

Żadnego zadłużenia nie posiadało 70 gmin. Dług per capita do 500 zł odnotowano w 497 gminach, które stanowiły 20,6% wszystkich tego typu jednostek samorządu (rok wcześniej w tym przedziale znalazło się 689 gmin, tj. 28,6% ogółu), 696 gmin, czyli 28,9%, było zadłużonych w 2018 r. w przedziale od 500 zł do 1 000 zł (w 2017 r. – 773 gminy, tj. 32,0%), a kolejne 583 gminy (24,2%) od 1 000 zł do 1 500 zł (w roku poprzednim 549, tj. 22,8%).

W 361 gminach (15,0%) kwota długu zawierała się w przedziale 1 500 zł – 2 000 zł (w 2017 r. – 261 samorządów gminnych, tj. 10,8%). Powyżej 2 000 zł długu na osobę posiadało 275 gmin, tj. 11,4% (140 rok wcześniej).

Zdecydowanie najwyższe zadłużenie odnotowano w nieistniejącej już gminie Ostrowice (woj. zachodniopomorskie) – 20 498 zł, której dług per capita wzrósł w ostatnim roku istnienia gminy o 1 777 zł (w 2017 r. gmina Ostrowice uplasowała się również na pierwszym miejscu), następnie w gminie Rewal (woj. zachodniopomorskie), która konsekwentnie, od kilku lat, redukuje swoje zadłużenie – 11 340 zł (w 2017 r. drugie miejsce z długiem na poziomie 14 271 zł) oraz w gminie Sulmierzyce (woj. łódzkie) – 7 670 zł (w 2017 r. – 4 771 zł).

źródło: PAP