Masowy sprzeciw szkół artystycznych i uniwersytetów

Dodane przez: | 12 listopada 2020

Rektor

Przedstawiciele środowiska akademickiego, w tym rektorzy najważniejszych szkół artystycznych, w liście otwartym sprzeciwiają się decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, piętnowaniu osób nieheternormatywnych oraz działaniom nowego ministra edukacji Przemysława Czarnka.

Szanowne Panie Profesorki,
Drogie Koleżanki,

w ostatnich tygodniach władza po raz kolejny złamała zasady Konstytucji, piętnując tym razem środowiska mniejszości seksualnych. Zapowiedziano również sprzeczną z Konstytucją ideologizację polskich szkół, od przedszkola po uniwersytety, w duchu doktryny katolickiej i historycznych resentymentów, a ograbiony z powagi Trybunał Konstytucyjny zakazał prawa do usuwania płodów obciążonych nieuleczalnymi wadami. Wydaje się, że to przykłady zaczerpnięte z różnych dziedzin.

W rzeczywistości to działania zbieżne, związane z realizowaną przez władzę PiS-owską rewolucją „kulturową”, fundowaną polskiemu społeczeństwu, którego kształt duchowy i intelektualny ma wyrażać podporządkowanie się Kościołowi katolickiemu i ideom bogoojczyźnianym, brak szacunku dla prawa, wrogość wobec Innych, ksenofobia i zaściankowość. „Twarzą” tych zmian i ich wyjątkowo aktywnym orędownikiem jest obecny minister edukacji i nauki, co wskazuje nie tylko powód tej nominacji, ale także próbę włączenia środowiska akademickiego w makiaweliczny plan i jego „naukowe” uzasadnienie. W tym planie szczególną rolę wyznaczono kobietom, mającym wrócić do tradycyjnych ról, tzn. znosić w milczeniu przemoc domową, ciężar pielęgnowania dzieci, także tych dotkniętych niepełnosprawnością, wymagających całodobowej opieki, jak również dokonać ograniczenia aspiracji zawodowych na rzecz rzekomo świętych obowiązków prokreacyjnych.

My, profesorki polskich uniwersytetów i innych instytucji naukowych, mamy w istocie święte obowiązki – wobec nauki i społeczeństwa. Nauka musi pozostać tym, czym jest od stuleci, zbiorem teorii i praktyk społecznych, opartych na niedoskonałych, ale weryfikowalnych, porównywalnych, sprawdzalnych założeniach, wolnych od presji ideologicznej, także religijnej. Być może ratio i fides można pogodzić, ale operację tę zostawiamy za bramą uniwersytetów.

My, profesorki polskich uniwersytetów i instytutów naukowych, mamy też obowiązki wobec społeczeństwa, a szczególnie wobec tej jego części, która doznaje ewidentnych krzywd. Dlatego nawołujemy do protestu wobec kierunku rządzenia obranego przez władzę. Wprowadzane posunięcia cofają wolności obywatelskie do czasów wczesnego PRL-u lub dalszej przeszłości, uniemożliwiają podejmowanie decyzji życiowych w zgodzie z własnym sumieniem, skazują na cierpienia tysiące kobiet, prowadzą do życiowych dramatów, krępują uprawianie wolnych zawodów, podkopują fundamenty badań naukowych.

Autorytarna władza ma wiele sposobów, by wymusić posłuszeństwo, skłonić do bierności i milczenia. Ale społeczeństwo, dotknięte w swojej godności, nakłaniane przez rządowe media do przyjmowania kłamstw, okradane z posiadanych praw, ma wiele sposobów, by protestować teraz i zawsze, do skutku.

Drogie Koleżanki,

jesteście solą tej ziemi, oczy wielu ludzi zwrócone są w Waszą stronę z pytaniem: co robić? Zachęcamy Was do złożenia podpisu pod tym listem, kierowanym nie do władzy, która nas lekceważy, ale do obywateli, którzy bez względu na światopogląd, sprzeciwiają się ubezwłasnowolnieniu polskiego społeczeństwa lub dojrzewają do tego, by wyrażać swoje oburzenie. Podpiszcie ten list i upowszechnijcie swoje stanowisko w środowisku. Przepisy związane z pandemią wiążą nam ręce, ale protest odłożony w czasie nie oznacza rezygnacji z form oporu. Musimy się podjąć tego zadania, musimy uporządkować Nasz Dom.

 • prof. Grażyna Borkowska, członek-korespondent PAN
 • prof. dr hab. Dorota Segda, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 • prof. Krystyna Zachwatowicz, prof. emeryt., Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
 • dr hab. Monika Płatek, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Magdalena Środa, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Wojciech Malajkat, Akademia Teatralna w Warszawie
 • mgr Jagoda Szelc, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu
 • dr Anita Wincencjusz-Patyna, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
 • mgr Piotr Łukaszczyk, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu
 • dr hab. Agata Kucińska, prof. AST, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Arleta Adamska-Sałaciak, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr Bożena Karowska, University of British Columbia
 • dr hab. Julia Durzyńska, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Agnieszka Rzepa, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Dominika Ferens, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Zofia Kolbuszewska, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Joanna Czaplińska, Uniwersytet Opolski
 • prof. dr hab. Inga Iwasiów, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Dorota Babilas, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Zuzanna Ładyga-Michalska, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Hanna Gosk, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Danuta Ulicka, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Inga Kuźma, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • mgr Agnieszka Rychlewska, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Krzysztof Kuliński, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu
 • dr hab. Krzysztof Bielawski, prof. UJ, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Grzegorz Niziołek, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński
 • dr Grzegorz Jankowicz, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 • mgr Maciej Sajur, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 • dr hab. Bożena Klimczak, prof. AST, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu
 • dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. Urszula Ługowska, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Dominika Oramus, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Iwona Anna Ndiaye, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. Iwona Kokorniak, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Marek Tatko, prof. AST, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Mirosław Kocur, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu
 • dr hab. Dorota Kołodziejczyk, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Magdalena Grenda, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Marzena Kopczyńska-Urlich, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu
 • dr Marzenna Wojak, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu
 • dr Katarzyna Strączek, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu, Akademia Teatralna w Warszawie
 • dr Adam Cywka, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Renata Ziemińska, Uniwersytet Szczeciński
 • mgr Agnieszka Bednarz, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia w Bytomiu
 • prof. dr hab. Elżbieta Czaplińska-Mrozek, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu
 • dr hab. Mirosława Jarmołowicz, prof. AS, Akademia Sztuki w Szczecinie
 • prof. dr hab. Hanna Nowicka-Grochal, Akademia Sztuki w Szczecinie
 • dr hab. Agata Zbylut, prof. AS, Akademia Sztuki w Szczecinie
 • dr hab. Agata Michowska-Łazarczyk, prof. AS, Akademia Sztuki w Szczecinie
 • dr hab. Barbara Halec, prof. AS, Akademia Sztuki w Szczecinie
 • dr hab. Julia Kurek, prof. AS, Akademia Sztuki w Szczecinie
 • dr hab. Karolina Breguła, prof. AS, Akademia Sztuki w Szczecinie
 • dr hab. Katarzyna Szeszycka, prof. AS, Akademia Sztuki w Szczecinie
 • dr hab. Małgorzata Szeszycka, prof. AS, Akademia Sztuki w Szczecinie
 • dr hab. Danuta Dąbrowska-Wojciechowska, prof. AS, Akademia Sztuki w Szczecinie
 • dr hab. Małgorzata Kopczyńska-Matusewicz, prof. AS, Akademia Sztuki w Szczecinie
 • dr hab. Ewa Czerwińska-Romanowska, prof. AS, Akademia Sztuki w Szczecinie
 • dr hab. Olga Lewicka, prof. AS, Akademia Sztuki w Szczecinie
 • dr hab. Zorka Wollny, prof. AS, Akademia Sztuki w Szczecinie
 • dr hab. Aleksandra Knaflewska, prof. AS, Akademia Sztuki w Szczecinie
 • dr hab. Anna Orlikowska, prof. AS, Akademia Sztuki w Szczecinie
 • dr Agnieszka Grodzińska, ad., Akademia Sztuki w Szczecinie
 • dr Dominika Zawojska-Kuriata, ad., Akademia Sztuki w Szczecinie
 • dr Izabela Plucińska, ad., Akademia Sztuki w Szczecinie
 • dr Anna Witkowska, ad., Akademia Sztuki w Szczecinie
 • dr Magda Małachowska, ad., Akademia Sztuki w Szczecinie
 • dr Alicja Delecka-Bury, ad., Akademia Sztuki w Szczecinie
 • dr Agnieszka Dajczak, ad., Akademia Sztuki w Szczecinie
 • dr Aleksandra Łukaszewicz-Alcaraz, ad., Akademia Sztuki w Szczecinie
 • dr Olga Kiedrowicz-Świtalska, ad., Akademia Sztuki w Szczecinie
 • dr Katarzyna Zwolak, Akademia Sztuki w Szczecinie
 • mgr Alicja Pilarczyk, Akademia Sztuki w Szczecinie
 • mgr Kaja Depta-Kleśta, Akademia Sztuki w Szczecinie
 • mgr Agata Kiedrowicz, Akademia Sztuki w Szczecinie
 • mgr Marlena Karpa, Akademia Sztuki w Szczecinie
 • mgr Kamila Osowicz, Akademia Sztuki w Szczecinie
 • mgr Joanna Roguszczak, Akademia Sztuki w Szczecinie
 • mgr Marta Madej, Akademia Sztuki w Szczecinie
 • mgr Marta Szyłko-Zaborowska, Akademia Sztuki w Szczecinie
 • mgr Małgorzata Swobowa, Akademia Sztuki w Szczecinie
 • mgr Anna Paszkowska-Thurow, Akademia Sztuki w Szczecinie
 • mgr Kamila Krukowska, Akademia Sztuki w Szczecinie
 • mgr Magdalena Kolska, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Anna Królikiewicz, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • dr hab. Tadeusz Bradecki, prof. AST, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 • prof. dr hab. Aleksander Maksymiak, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu
 • dr Małgorzata Król-Sozańska, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu
 • dr hab. Joanna Pietrzak-Thebault, prof. ucz., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Maciej Tomaszewski, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu
 • dr Agnieszka Glińska, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 • dr Paulina Puślednik, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 • prof. dr hab. Jadwiga Miszalska, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. Agata Sobczyk, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Anna Dargiewicz, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. Iwona Maciejewska, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. Bernadetta Darska, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. Adam Nawojczyk, prof. AST, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 • prof. Bożena Shallcross, The University of Chicago
 • mgr Eryk Makohon, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia w Bytomiu
 • dr hab. Iwona Kempa, prof. AST, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 • dr hab. Marzena Chrobak, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. Ireneusz Szczukowski, prof. ucz., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr hab. Monika Jakowczuk, prof. AST, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia w Bytomiu
 • dr hab. Izabela Lewandowska, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. Tomasz Bochnak, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Barbara Braid, Uniwersytet Szczeciński
 • dr Joanna Witkowska, Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aránzazu Calderón Puerta, Uniwersytet Warszawski
 • dr Ewa Kaim, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 • dr Gabriel Gietzky, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu
 • mgr Anna Rokita, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 • dr hab. Joanna Orska, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Joanna Szydłowska, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • mgr Joanna Mastalerz, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 • prof. dr hab. Małgorzata Kossut, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 • dr Zofia Grzesiak, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ewa Paczoska, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Anna Nowicka, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN
 • prof. dr hab. Bożena Czerny, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 • dr hab. Justyna Łukaszewicz, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Aneta Jachimowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Marta Połtowicz-Bobak, Uniwersytet Rzeszowski
 • dr hab. Mirosława Podhajecka, prof. UO, Uniwersytet Opolski
 • mgr Michał Opaliński, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu
 • mgr Marta Streker, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu
 • dr hab. Krzysztof Boczkowski, prof. AST, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu
 • dr Joanna Jeziorska-Haładyj, Uniwersytet Warszawski
 • dr Alicja Puścian, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 • dr hab. Joanna Walaszek, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. Lidia Duda, prof. AST, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 • mgr Aleksandra Żaczkova, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia w Bytomiu
 • mgr Aleksandra Konieczna, PWSFTviT w Łodzi
 • dr Maria Napiontkowa
 • prof. Jan Peszek, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 • dr Anna Maria Buczek, Akademia Teatralna w Warszawie
 • dr hab. Joanna Krakowska, prof. IS, Instytutu Sztuki PAN
 • prof. dr hab. n. med. Barbara Łukomska, Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
 • mgr Julia Chmielnik, Akademia Teatralna w Warszawie, PWSFTviT w Łodzi
 • mgr Karolina Maciejaszek, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu
 • dr hab. Monika Bednarczuk, Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Adrianna Dobrzańska Dudkowska, PWSFTviT w Łodzi
 • dr hab. Monika Szczepaniak
 • dr Ewa Bułhak-Rewak, Akademia Teatralna w Warszawie
 • dr hab. Magdalena Piekara, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 • dr hab. Magdalena Rudkowska, prof. IBL, Instytutu Badań Literackich PAN
 • dr Rafał Pokrywka, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr hab. Eliza Karmińska, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Agnieszka Graff, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Barbara Szargot, prof. UJD, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • prof. dr hab. Marta Cieplak, Instytut Fizyki PAN, Warszawa
 • prof. dr hab. Magdalena Załuska-Kotur, Instytut Fizyki PAN, Warszawa
 • dr hab. Agnieszka Janiuk, prof. CFT, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Warszawa
 • prof. dr hab. Krystyna Jabłońska, Instytut Fizyki PAN, Warszawa
 • dr hab. Krystyna Kolwas, Instytut Fizyki PAN, Warszawa
 • prof. dr hab. Elżbieta Guziewicz, Instytut Fizyki PAN, Warszawa
 • dr hab. Agata Kamińska, prof. IF, Instytut Fizyki PAN, Warszawa
 • prof. dr hab. Perła Kacman, Instytut Fizyki PAN, Warszawa
 • prof. dr hab. Anna Piotrowska, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa
 • dr hab. Magdalena Barbaruk, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Agnieszka Kościańska, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • mgr Magdalena Smalara, Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie
 • dr hab. Olga Katafiasz , prof. AST, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 • dr hab. Barbara Hanicka, prof. AST, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 • dr hab. Marta Smolińska, prof. UAP, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 • dr hab. Beata Guczalska, prof. AST, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 • prof. dr hab. arch. Marzanna Jagiełło, Politechnika Wrocławska
 • dr Agnieszka Kania, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Barbara Engelking, IFiS PAN
 • dr hab. Katarzyna Fazan, prof. UJ i AST, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 • dr hab. Katarzyna Majbroda, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Anna Branach-Kallas, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Krzysztof Zajas, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. Alina Molisak, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Więckowska, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Marcin Wołk, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Gudrun Heidemann, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • dr Anna M. Zarychta, PWSFTviT w Łodzi
 • dr hab. Beata Rycielska, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Teresa Zalewska, IMDiK PAN, Warszawa
 • prof. dr hab. Renata Przybylska, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. Katarzyna Taras, prof. PWSFTviT, PWSFTviT w Łodzi
 • prof. dr hab. Alicja Jakubowska-Ożóg, Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab. Dorota Urbanek, Uniwersytet Warszawski
 • mgr Stanisław Godlewski, IS PAN
 • dr inż. arch. Marta Alina Rusnak, Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. Barbara Stoczewska, Kraków
 • prof. dr hab. Shoshana Ronen, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Ewa Górecka, prof. ucz., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • prof. dr hab. Leszek Żyliński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Dominika Włoch-Salamon, Uniwersytet Jagielloński
 • dr Agnieszka Wanicka, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Halina Kurek, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. n. med. Jerzy Bal, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa
 • prof. dr hab. Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. Dorota Koczanowicz, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Ewa Łojkowska, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
 • dr hab. Rudolf Zioło, prof. AST, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 • prof. dr hab. Maria Zmarz-Koczanowicz, PWSFTViT w Łodzi
 • dr hab. Justyna Ziarkowska, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Justyna Woźniak, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia w Bytomiu
 • Ewa Bobrowska
 • dr hab. Bożena Zaboklicka, emeryt. prac. nauk.-dyd., Uniwersytet w Barcelonie
 • dr hab. Pau Freixa Terradas, Uniwersytet w Barcelonie
 • dr hab. Ivan Garcia Sala, Uniwersytet w Barcelonie
 • doc. dr hab. Agata Orzeszek, emeryt. prac. nauk.-dyd., Uniwersytet Autonomiczny w Barcelonie
 • phd Dorot Szmidt, emeryt. prac. dyd.-nauk., Uniwersytet w Barcelonie
 • dr Ewa Klekot, Uniwersytet SWPS, Warszawa
 • dr hab. Monika Rzeczycka, prof. UG, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. med. Aneta Szczerkowska-Dobosz, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • dr hab. Ewa M. Wierzbowska, prof. UG, Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Maria Małgorzata Sąsiadek, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Ewa Jassem, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ewa Graczyk, Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Małgorzata Tryuk, Uniwersytet Warszawski
 • dr Katarzyna Anna Małachowska, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 • prof. Marek Tomaszewski, prof. emeryt., INALCO, Paryż
 • dr Adela Kobelska, Uniwersytet Warszawski
 • prof. Lidia Wiśniewska
 • dr hab. Dorota Majka-Rostek, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. n. farm. Wiesław Sawicki, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • prof. dr hab. Włodzimierz Szturc, Uniwersytet Jagielloński i Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 • dr hab. Monika Talarczyk, PWSFTViT w Łodzi
 • dr hab. Olga Sawicka, prof. AT, Akademia Teatralna w Warszawie
 • dr hab. Anna Gęsicka, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. n. med. Ewa Bocian, prof. emeryt., Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie
 • prof. dr hab. Krystyna Chojnicka, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. Elżbieta Przybył-Sadowska, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. n. med. Rafał Moszyński, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • dr hab. Jolanta Zalewska, prof. AST, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Grażyna Tomaszewska, Uniwersytet Gdański
 • prof. Magdalena Czarnecka-Operacz, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • prof. Laura Quercioli Mincer, Uniwersytet w Genui
 • prof. dr hab. Jolanta Rędowicz, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 • prof. Lucyna Gebert, Sapienza Università di Roma
 • prof. dr hab. Maria Wojtak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. med. Anna Członkowska, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
 • prof. dr hab. med. Andrzej Członkowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • dr hab. Sławomir Daniel Wacewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Marta Petrusewicz, City University of New York
 • prof. Giovanna Brogi, Università di Milano
 • dr Anna Włodarczyk, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • prof. dr hab. Małgorzata Łobocka, Polska Akademia Nauk
 • prof. dr hab. Eugenia Prokop-Janiec, Uniwersytet Jagielloński
 • dr Martyna Wielewska-Baka, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Radosław Sioma, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Anna Bochnakowa, prof. emeryt., Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Ewa Nowińska, Uniwersytet Jagielloński
 • dr Katarzyna Kręglewska, Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. med. Krystyna de Walden Gałuszko, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • dr hab. Elżbieta Konończuk, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Danuta Zawadzka, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Katarzyna Sawicka-Mierzyńska, Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Elżbieta Sidoruk, Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Joanna Braun, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 • dr hab. Jerzy Bielunas, prof. AST, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu
 • prof. dr med. Małgorzata Pyda, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • dr hab. n. med. Katarzyna Prot-Klinger, prof. APS, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa
 • dr hab. Grzegorz Mielczarek, prof. AST, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 • prof. dr hab. Ewa Łużyniecka, Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. n. med. Barbara Zegarska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Maria Boratyńska, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Zdzisław Sośnierz, prof. AST, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 • dr hab. inż. arch. Krystyna Kirschke, prof. PWr, Politechnika Wrocławska
 • prof. Anna Kurska, prof. emeryt., Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Marzenna Jakubczak, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • prof. Małgorzata Pietrasiak, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Joanna Ostrowska, prof. UM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Grażyna Stachówna, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. Łucja Demby, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. Wanda Świątkowska, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Elżbieta Zipper, prof. emeryt., Uniwersytet Śląski
 • prof. dr hab. Zofia Drzazga, prof. emeryt., Uniwersytet Śląski
 • prof. dr hab. Lucyna Mastalerz, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Olga Trojnarska, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • dr hab. Krystyna Pietrych, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Joanna Jabłkowska, Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Małgorzata Leyko, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Blanka Brzozowska, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Małgorzata Budzowska, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Agnieszka Gawron, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Dorota Golańska, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Agnieszka Izdebska, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Małgorzata Jakubowska, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Natalia Lemann, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Karolina Prykowska-Michalak, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Agnieszka Rejniak-Majewska, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Anita Staroń, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Danuta Szajnert, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Agnieszka Woch, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Kamila Żyto, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • prof. Krystyna Kujawińska-Courtney, Uniwersytet Łódzki
 • prof. Alicja Stępień-Kuczyńska, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Katarzyna Dośpiał-Borysiak, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Joanna Dzionek-Kozłowska, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Magdalena Rekść, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Paulina Matera, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Magdalena Tomala, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Joanna Grzela, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. Małgorzata Pietrasiak, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. inż. arch. Anna Wojnarowska, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • dr Mirosława Hordy, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Dorota Sośnicka, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Beata Zawadka, Uniwersytet Szczeciński
 • dr Anna Łakowicz-Dopiera, Uniwersytet Szczeciński
 • dr Barbara Wróblewska, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Magdalena Lisiecka-Czop, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
 • dr Julitta Rydlewska, Uniwersytet Szczeciński
 • dr Adriana Goldman, Uniwersytet Szczeciński,
 • dr hab. Anna Sulikowska, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Tatiana Czerska, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Agnieszka Szczaus, Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksandra Krukowska, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Arleta Galant, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Agata Zawiszewska, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Anna Kapuścińska-Jawara, Uniwersytet Szczeciński
 • dr Magdalena Lange-Henszke, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Mirosława Kozłowska, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
 • dr Ewa Szczepan, Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Jolanta Barańska, prof. emeryt., Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa
 • prof. dr hab. Kamila Budrowska
 • prof. dr hab. Anna Łebkowska, Uniwersytet Jagielloński
 • dr Anna Lobedan, Akademia Teatralna w Warszawie
 • prof. dr hab. Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. n. med. Joanna Didkowska
 • prof. dr hab. Marta Rau, Akademia Teatralna – Filia w Białymstoku
 • dr Monika Żółkoś, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Halina Piekarz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Iga Gańczarczyk, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 • dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Katarzyna Węsierska, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 • dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 • dr hab. Katarzyna Wyrwas, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 • dr Barbara Sambor, Uniwersytet Śląski, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 • dr hab. Karolina Jaklewicz, prof. PWr, Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Agnieszka Tomaszewicz, prof. PWr, Politechnika Wrocławska
 • prof. Katarzyna Chojnacka, Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Barbara Widera, prof. PWr, Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Katarzyna Tworek, prof. PWr, Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Magdalena Belof, prof. PWr, Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. n. med. Przemysława Jarosz-Chobot, Śląski Uniwersytet Medyczny
 • dr hab. Edyta Głowacka Sobiech, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Anna Skubaczewska-Pniewska, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Obremski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • dr Aleksandra Kolan, Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka, Olsztyn
 • mgr Joanna Fertacz, Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka, Olsztyn
 • mgr Anna Lipnicka, Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka, Olsztyn
 • mgr Tatiana Asmolkova, Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka, Olsztyn
 • mgr Alicja Ruczko, Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka, Olsztyn
 • mgr Barbara Święcicka, Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka, Olsztyn
 • mgr Olga Borys, Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka, Olsztyn
 • dr Aleksandra Drzał-Sierocka, Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka, Olsztyn
 • mgr Marzena Bergmann, Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka, Olsztyn
 • dr Ewa Pałuska-Szozda, Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka, Olsztyn
 • dr Milena Gauer, Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka, Olsztyn
 • prof. dr hab. Anna Bręborowicz, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • dr hab. Wioletta Kazimierska-Jerzyk, Uniwersytet Łódzki
 • mgr Agnieszka Kulińska, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu
 • prof. dr hab. n. med. Monika Białecka, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • prof. Krzysztof Dracz, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu
 • dr hab. Beata Przymuszała, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
 • mgr Anna Wardęszkiewicz, PWSFTviT w Łodzi
 • dr Agata Szydłowska, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • dr hab. Małgorzata Gurowska, prof. ASP, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • dr Ewa Maria Śmigielska, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • mgr Zuzanna Łąpieś, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • mgr Magdalena Komar, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • dr hab. Agnieszka Rożnowska-Jasiewicz, prof. ASP, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • dr Magdalena Małczyńska-Umeda, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • mgr Katarzyna Koperczak, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • dr Aleksandra Jatczak-Repeć, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • dr Agnieszka Wach, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • mgr Ewa Łuczak, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • mgr Anna Siekierska, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • dr hab. Ewa Partyga, prof. IS PAN
 • dr hab. n. med. Barbara Pieńkowska-Grela, prof. Inst., Narodowy Instytut Onkologii, Warszawa
 • prof. dr hab. Anna Nadolska-Orczyk, Państwowy Instytut Badawczy
 • dr hab. Marta Witkowska, Uniwersytet Warszawski
 • dr Anita Kłos, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. n. med. Grażyna Malukiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. n med. Magdalena Chechlińska, prof. Inst., Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – PIB w Warszawie
 • prof. dr hab. Zofia Chechlińska, muzykolog, prof. emeryt.
 • dr hab. Katarzyna Barańska, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. Karolina Bielenin-Lenczowska, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Natalia Bloch, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Anna Weronika Brzezińska, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Helena Datner, Żydowski Instytut Historyczny
 • dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa
 • dr fab. Anna Engelking, prof. IS, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa
 • dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa
 • prof. dr hab. Joanna Goszczyńska, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa
 • dr hab. Irena Grudzińska-Gross, prof. IS PAN, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa
 • dr Elżbieta Janicka, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa
 • dr hab. Agnieszka Kościańska, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • dr Ewa Koźmińska-Frejlak, Żydowski Instytut Historyczny
 • dr hab. Grażyna Kubica-Heller, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
 • dr Dorota Leśniewska, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa
 • dr hab. Magdalena Lubańska, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Izabella Main, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Katarzyna Majbroda, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Joanna Rękas, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Irena Sawicka, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa
 • dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybowa, prof. IS PAN, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa
 • dr Katarzyna Waszczyńska, Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Stasiak
 • dr hab. Marta Leśniakowska, prof. PAN, Instytut Sztuki PAN, Warszawa
 • dr hab. Bogna Burska, prof. ASP, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • dr Martyna Jastrzębska, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • mgr Julia Kul, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • dr Anka Leśniak, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • dr Honorata Martin, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • dr hab. inż. arch. Izabela Mironowicz, prof. PG, Politechnika Gdańska
 • dr hab. Barbara Weigl, prof. emeryt., Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • prof. dr hab. Mirosława Białoskórska, Uniwersytet Szczeciński
 • dr Maria Brenda, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Agnieszka Szczaus, Uniwersytet Szczeciński
 • mgr Dobrosława Ludwiczak, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Roman Gawarkiewicz, prof. US, Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Ewa Kołodziejek, Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. Joanna Grzela, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Magdalena Kowalewska, prof. Inst., Narodowy Instytut Onkologii, Warszawa
 • dr Joanna Szewczyk, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. María Paula Malinowski Rubio, prof. UP
 • dr Anita Abramowska-Kmon, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Ewelina Paszke-Lowitzsch, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu
 • dr hab. Małgorzata Praczyk, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Milena Hadryan, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr n. hum. Olga Sakson-Obada, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Agata Skórzyńska, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Anna Branny, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 • mgr Tomasz Wesołowski, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 • mgr Mateusz Bieryt, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 • dr hab. Dorota Imiełowska, Akademia Muzyczna w Krakowie
 • dr hab. Anna Serafińska, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
 • prof. Irena E. Kotowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Marta Płonka, prof. ucz., Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
 • dr hab. Paulina Kramarz, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
 • dr Małgorzata Franczak
 • dr hab. Jolanta Kurkiewicz, emeryt. prac., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Mateusz Barta, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Monika Dąbrowska, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Tatiana Chauvin, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Anna Zawidzka-Łojek, prof. ucz., Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Bilewska, prof. ucz., Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Barbara Namysłowska-Gabrysiak, Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Modrzejewska, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Marta Litwińska-Werner, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Ewa Gmurzyńska, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Magdalena Błaszczyk, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Maria Podgórska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • mgr Weronika Kowalska, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 • dr hab. inż. arch. Jadwiga Urbanik, prof. ucz., Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Katarzyna Kaniowska, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Magdalena Cieślak, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Agnieszka Łowczanin, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Małgorzata Myk, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Katarzyna Ostalska, Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Barbara Gawrońska-Szklarz, Pomorski Uniwersytet Medyczny Szczecin
 • dr Magdalena Wrana, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab Józef Opalski, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie
 • dr hab med Anna Korzon-Burakowska, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • prof. dr hab. n. med. Olga Haus
 • dr Małgorzata Kotlińska, PWSFTViT w Łodzi
 • dr Anna Wróblewska, PWSFTViT w Łodzi
 • dr hab. Ewelina Ciszewska, prof. AST, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia we Wrocławiu
 • prof. dr hab. nauk med. Leonora Bużańska, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
 • im. M. Mossakowskiego PAN
 • dr Agata Bulicz, Wrocław
 • dr Adriana Świątek, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia w Bytomiu
 • dr hab. Katarzyna Mąka-Malatyńska, PWSFTViT w Łodzi
 • mgr Ewa Audykowska-Wiśniewska, PWSFTViT w Łodzi
 • mgr Agata Cierniak, PWSFTViT w Łodzi
 • mgr Monika Dembinska, PWSFTViT w Łodzi
 • mgr Alicia Devaux, PWSFTViT w Łodzi
 • mgr Magda Kupryjanowicz, PWSFTViT w Łodzi
 • mgr Dominika Lichy, PWSFTViT w Łodzi
 • mgr Milena Lisiecka-Sieczkowska, PWSFTViT w Łodzi
 • mgr Joanna Osyda, PWSFTViT w Łodzi
 • mgr Laura Pawela, PWSFTViT w Łodzi
 • mgr Małgorzata Pieńkowska, PWSFTViT w Łodzi
 • mgr Magdalena Szymkow, PWSFTViT w Łodzi
 • mgr Edyta Wróblewska, PWSFTViT w Łodzi
 • mgr Piotr Bułka, Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie – Filia w Bytomiu
 • mgr Jakub Margosiak, PWSFTViT w Łodzi
 • mgr Wojciech Olchowski, PWSFTViT w Łodzi
 • mgr Karol Starnawski, PWSFTViT w Łodzi