Mazowiecki Instytut Kultury znowu na Elektoralnej 12

Dodane przez: | 4 marca 2019

Mazowiecki Instytut Kultury

Po blisko półtorarocznych pracach budowlanych, Mazowiecki Instytut Kultury wrócił do swojej siedziby przy ul. Elektoralnej 12. Na modernizację i rozbudowę zabytkowego obiektu samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył ponad 7 mln zł. W efekcie będzie jeszcze więcej miejsca na działalność kulturalną.

Zakończyły się prace związane z modernizacją i rozbudową siedziby Mazowieckiego Instytutu Kultury przy ul. Elektoralnej 12. Na otwarcie MIK przygotował cykl wyjątkowych wydarzeń – koncerty Leszka Możdżera i Motion Trio, Marcina Wyrostka, premierę w Teatrze Mazowieckim oraz wernisaż najnowszych prac Alfonsa Kułakowskiego w Galerii Elektor.

– Jestem przekonany, że wyremontowana przestrzeń będzie służyć rozwojowi bogatej i zróżnicowanej oferty kulturalnej, z której korzystać będą mieszkańcy Mazowsza. W tym zabytkowym budynku mamy nowoczesną placówkę z ogromnym artystycznym i edukacyjnym potencjałem na miarę XXI w. – mówi Adam Struzik marszałek województwa mazowieckiego.

Razem z instytutem na Elektoralną wróciły cykliczne wydarzenia realizowane wcześniej przez MIK, takie jak comiesięczne koncerty w ramach Swing Clubu, koncerty muzyki kameralnej, wieczory teatru tańca, repertuarowe spektakle Teatru Mazowieckiego, wydarzenia literackie i wiele innych. Trwają przygotowania do kolejnej odsłony projektu literackiego Polsko-czeska wiosna literatury, który dzięki udziałowi znanych polskich i czeskich pisarzy cieszył się w zeszłym roku dużym zainteresowaniem publiczności. Na Elektoralnej 12 działa znów Centrum Sztuki Tańca, które w czasie modernizacji budynku instytutu funkcjonowało w Domu Kultury Kadr. MIK realizuje także kolejną edycję Mazowieckiego Funduszu Teatralnego, wspierającego amatorskie grupy teatralne działające na Mazowszu, szkoli instruktorów i pomaga w realizacji przedsięwzięć teatralnych.

Inwestycja w siedzibie MIK została zrealizowana ze wsparciem z funduszy unijnych w ramach RPO WM 2014-2020. Pełna nazwa projektu – Rozwój oferty i poprawa dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę, renowację i modernizację zabytkowego budynku Mazowieckiego Instytutu Kultury – oddaje kierunek myślenia o charakterze rozbudowanej i zmodernizowanej siedziby – placówce nowoczesnej, otwartej na współpracę z regionem, dysponującej merytorycznym, artystycznym i edukacyjnym potencjałem.

Całkowita wartość projektu to 7,2 mln zł przy dofinansowaniu unijnym w wysokości 3,1 mln zł. Inwestycja nie byłaby możliwa bez dotacji 4 mln zł udzielonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Środki własne MIK to 29 640,51 zł.

Co się zmieniło?

  • Na pierwszym piętrze, w miejscu biur pracowników MIK, pojawiły się dwie duże sale warsztatowe (każda z nich może zostać podzielona na dwie mniejsze) z zapleczem technicznym i szatniami dla uczestników zajęć ruchowych. Powiększona została także sala baletowa.
  • Na parterze (również w miejscu biur pracowników MIK) powstała przestronna, wysoka na dwa piętra sala prób muzycznych i teatralnych, zapewniająca przestrzeń dla większych zespołów muzycznych, odpowiednią akustykę i warunki pracy.
  • MIK zyskał tym samym ponad 193 m2 powierzchni, przeznaczonej na działania kulturalne, edukacyjne i animacyjne.
  • Odnowiono bibliotekę, gdzie już trwają prace nad uruchomieniem czytelni. Dzięki temu będzie można na miejscu skorzystać z bogatego księgozbioru MIK-u, który do tej pory nie był udostępniany. Czytelnia będzie również miejscem realizacji rozmaitych projektów literackich i interdyscyplinarnych.
  • Powstał nowy, bardziej funkcjonalny barek kawowy, który będzie dostępny dla gości MIK w Sali Elektorskiej przed wydarzeniami.
  • Niska kamienna balustrada tarasu MIK-u, który znajduje się nad portykiem kolumnowym, została za zgodą konserwatora zabytków otoczona dodatkowo szklaną barierką. Taras będzie teraz bezpieczniejszy w użytkowaniu.
  • Biura pracowników, zostały przeniesione na nieużytkowane dotąd poddasze. Wiązało się to z dużym wyzwaniem – podniesieniem kalenicy i budową nowego poszycia dachowego z oknami połaciowymi, wzmocnieniem stropu, wyprowadzeniem na strych wszystkich instalacji, dobudowaniem kondygnacji klatki schodowej, przedłużeniem szybu windy, zaprojektowaniem przestrzeni biurowych. MIK zyskał dzięki temu ponad 466 m2 powierzchni, w której znalazły się biura, sala konferencyjna na potrzeby pracowników, pokój socjalny.

Nowa przestrzeń MIK-u to nowe możliwości i jeszcze więcej pozytywnych artystycznych emocji. Nie zabraknie kolejnych inspirujących projektów edukacyjnych, premier teatralnych, wyjątkowych kameralnych koncertów różnych gatunków muzycznych, wystaw, projektów filmowych, literackich i tanecznych, przeznaczonych dla wszystkich grup wiekowych.