Między swobodą a zakazem – o bezpiecznym korzystaniu z przestrzeni turystycznej

Dodane przez: | 6 lipca 2017

ZG PTTK wspólnie z Wydziałem Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego i Instytutem Turystyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu organizuje w dniach 11-13 października 2017 roku konferencje popularnonaukową Między swobodą a zakazem – o bezpiecznym korzystaniu z przestrzeni turystycznej.

Do udziału w konferencji zapraszamy:

 • naukowców z uczelni wyższych, badający różne aspekty przestrzeni turystycznej,
 • administrację lasów państwowych,
 • przedstawicieli parków narodowych i krajobrazowych,
 • przedstawicieli branży turystycznej, organizujących turystykę specjalistyczną,
 • przedstawicieli środowisk studenckich (akademickich),
 • przedstawicieli organizacji dbających o bezpieczeństwo turystów i rekreantów (GOPR, TOPR, WOPR).

Zagadnienia odnoszące się do tematyki konferencji:

 • obiektywnie bezpieczna przestrzeń turystyczna a subiektywne poczucie bezpieczeństwa,
 • znaczenie bezpieczeństwa dla wizerunku destynacji turystycznej,
 • możliwości wykorzystania teorii, metodyki i standardów zarządzania ryzykiem w zapewnianiu bezpieczeństwa w regionach turystycznych,
 • profilaktyka bezpieczeństwa, czyli jak być mądrym przed szkodą?
 • turystyka jako czynnik zwiększający ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa (zakłócenia porządku publicznego, rozboje, kradzieże, narkomania itd.)
 • rola i zakres działania służb (policja, straż, GOPR, WOPR, pracownicy parków narodowych, Lasów Państwowych itd.) odpowiedzialnych za bezpieczeństwo turystów i mieszkańców,
 • zagrożenie zdrowia i życia (przestrzeń niebezpieczna) jako magnes przyciągający turystów żądnych ekstremalnych doznań,
 • prawne, finansowe i etyczne aspekty odpowiedzialności za bezpieczeństwo turystów organizatorów turystyki, administratorów szlaków turystycznych, zarządców obiektów turystyczno-rekreacyjnych,
 • ubezpieczenia turystyczne
 • gwarancja spokoju i bezpieczeństwa w podróży czy puste obietnice towarzystw ubezpieczeniowych?
 • zasady bezpiecznego wypoczynku na przykładzie wybranych form turystyki aktywnej (np. rowerowej, kajakowej, narciarskiej, konnej),
 • bezpieczeństwo na szlakach – zakazy i nakazy czy edukacja i wychowanie?
 • kodeks bezpiecznego podróżowania,
 • ryzyko wypadku (zagrożenie życia i zdrowia) a wolność jednostki i prawo do decydowania o swoim losie,
 • czy niewiedza i bezmyślność uwalniają turystów od ponoszenia konsekwencji zachowań stwarzających zagrożenie dla siebie i innych?
 • kto powinien płacić za akcje ratunkowe?
 • System Ratownictwa Medycznego w Polsce
 • uregulowania prawne, zasady działania, źródła finansowania,
 • pierwsza pomoc przedmedyczna jako niezbędny moduł kształcenia kadr turystycznych.

Osoby zainteresowane konferencją, zgłaszają się na podstawie kart zgłoszeń
https://tlp.pttk.pl/Konferencja-popularnonaukowa-2017

źródło: Warszawska Izba Gospodarcza