Misja Gospodarcza do Sudanu (Chartum) 20-23.07.2018 r.

Dodane przez: | 25 maja 2018

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w misji gospodarczej polskich przedsiębiorców, organizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą z okazji oficjalnej wizyty Ministra Spraw Zagranicznych RP, Pana Jacka Czaputowicza w Sudanie.

Misję przygotowujemy we współpracy z Ambasadą RP w Egipcie, (w której kompetencjach znajduje się Sudan), Ambasadą Sudanu w Berlinie oraz Federacją Sudańskich Izb Handlowo-Przemysłowych.

Misja ma charakter wielobranżowy. Celem jest kompleksowa prezentacja polskiej oferty eksportowej oraz inwestycyjnej, jak również nawiązanie kontaktów handlowych z potencjalnymi partnerami biznesowymi w Sudanie.

SUDAN, kraj liczący 36.8 mln ludności, stwarza nowe możliwości dla firm poszukujących nowych, chłonnych rynków dla swoich maszyn, urządzeń, technologii, usług oraz produktów. Za sektory perspektywiczne dla rozwoju gospodarki i handlu uważa się m. in.: eksploatację złóż ropy i gazu, złota oraz innych minerałów, rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy, przemysł tekstylno-odzieżowy, energetykę, budownictwo oraz branże ICT.

Na rynku sudańskim istnieje duże zapotrzebowanie na następujące produkty i usługi:

  • Maszyny rolnicze do uprawy i zbioru roślin;
  • Maszyny dla przetwórstwa rolno spożywczego;
  • Maszyny do opakowań;
  • Art. Spożywcze / w tym art. dla niemowląt;
  • Maszyny dla przemysłu wydobywczego;
  • Energetyka / w tym małe elektrownie;
  • Utylizacja odpadów w miastach;
  • Artykuły medyczne i opatrunkowe;
  • Sprzęt medyczny, artykuły opatrunkowe i farmaceutyki.

W ramach Misji Krajowa Izba Gospodarcza planuje organizację Polsko- Sudańskiego forum biznesowego, indywidualnych rozmów z sudańskimi przedsiębiorcami jak i z przedstawicielami administracji rządowej, Federacji Sudańskich Izb Przemysłowo-Handlowych, Agencji ds. Inwestycji Zagranicznych oraz innych organizacji otoczenia biznesu.

W ramach w/w programu zapewniamy realizację programu merytorycznego jw. oraz obsługę uczestników wyjazdu (przelot Warszawa – Chartum – Warszawa), transport lokalny, wizy, ubezpieczenie, tłumacza, opiekę organizatorów ze strony KIG oraz zniżkową rezerwację hotelową).

Licząc na Państwa zainteresowanie i udział w powyższym przedsięwzięciu, prosimy o przesłanie wstępnego zgłoszenia uczestnictwa w misji przez formularz rejestracyjny, co umożliwi nam przekazanie Państwu w najbliższych dniach dalszych informacji organizacyjno-finansowych, związanych z udziałem w misji.

Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z notatką i materiałami z Forum Biznesowego poświęconego Sudanowi, jakie odbyło się w KIGu 10 maja br.

Kontakt: