Nabór na projekty w ramach instrumentu finansowego Project Support Facility

Dodane przez: | 5 marca 2018

Project Support FacilitySekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego otworzył nabór na projekty dotyczące kultury, edukacji, dzieci i młodzieży w ramach instrumentu finansowego Project Support Facility.

Projekty powinny wpisywać się w jeden z długookresowych priorytetów RPMB dotyczący budowy tożsamości regionalnej.

Projekty w szczególności powinny przekładać się na zwiększenie wpływu i zaangażowania młodych ludzi w działania o charakterze kulturalnym, społecznym i edukacyjnym. Powinny również generować poczucie wspólnoty w ramach regionu bałtyckiego.

Przy ocenie projektów z dziedziny kultury nacisk będzie kładziony zarówno na ich wartość artystyczną, jak i fakt wykorzystania kultury jako pomostu, umożliwiającego przezwyciężanie różnic społecznych i politycznych.

Projekty powinny mieć charakter transnarodowy i nawiązywać do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Maksymalna kwota dofinansowania to 65 tysięcy euro.

Nabór trwa do dnia 31 marca br.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.cbss.org/psf/