Nadzór nad spółkami – centralizacja po „rozbiciu dzielnicowym”

Dodane przez: | 10 marca 2020

Jacek Sasin, minister aktywów państwowych i Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Jacek Sasin, Wiceprezes Rady Ministrów, minister aktywów państwowych był gościem Executive Business Club Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Spotkania z tego cyklu są przestrzenią dialogu i wymiany poglądów pomiędzy biznesem oraz menedżerami sektora publicznego. ZPP zaprasza na nie do Świetlicy Wolności w Warszawie.

Marek Traczyk, prezes Warszawskiej Izby Gospodarczej w rozmowie z ministrem Jackiem Sasinem

Warszawską Izbę Gospodarcza reprezentował Marek Traczyk, prezes WIG. W swym wystąpieniu pozytywnie odniósł się do koncepcji powrotu do scentralizowanego nadzoru właścicielskiego nad spółkami skarbu państwa – „rozbicie dzielnicowe” w poprzednich latach obniżało efektywny poziom ich zarzadzania . Zwrócił uwagę na konieczność poważnego traktowania mniejszościowych prywatnych akcjonariuszy w podmiotach gospodarczych, gdzie większość ma nowe Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Podczas spotkania w Świetlicy Wolności

Minister Jacek Sasin zapewnił, ze współpraca na płaszczyźnie właścicielskiej będzie szanowana. Docenił wkład prywatnych właścicieli choćby na podstawie rynku hurtowego w Broniszach. Część użytkowników tego rynku jest zorganizowana w Warszawskiej Izbie Gospodarczej.

red