Naukowcy apelują o stworzenie ścieżki synergii w walce ze zmianami klimatu i zanieczyszczeniem powietrza

Dodane przez: | 3 listopada 2022

WLA Zero Carbon Forum

W obliczu wyzwań związanych ze zmianami klimatu i zanieczyszczeniem powietrza, czołowi światowi naukowcy, którzy 3 listopada uczestniczyli w WLA Zero Carbon Forum, zaapelowali o przejście na zieloną energię i maksymalizację roli nauki w redukcji emisji w globalnym rozwoju gospodarczym.

Globalne ocieplenie jest złożone, wieloskalowe i ma ogromny wpływ na zdrowie planety, bogactwo gospodarcze i zdrowie ludzkie – powiedział Michael Levitt, profesor Uniwersytetu Stanforda i laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii z 2013 r. Musimy nauczyć się minimalizować szkody spowodowane przypadkowymi kryzysami, takimi jak fale upałów, susze, powodzie i pożary – powiedział Levitt.

Emisje antropogeniczne mają fundamentalny wpływ na zmiany klimatu i jakość powietrza – powiedział z kolei He Kebin, profesor z Uniwersytetu Tsinghua dodając, że ochrona zdrowia publicznego wymaga ciągłej poprawy jakości powietrza.

Uczony z Chińskiej Akademii Nauk Zhu Tong podkreślił również znaczenie przyjęcia polityki neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla, w celu kontrolowania zanieczyszczenia powietrza i przeciwdziałania zmianom klimatu oraz maksymalizacji korzyści dla zdrowia publicznego.

Gazy cieplarniane i zanieczyszczenia powietrza mają te same źródła emisji, takie jak spalanie paliw kopalnych, powiedział He. „Działania mające na celu zmniejszenie zużycia paliw kopalnych mogą przynieść dodatkowe korzyści w postaci zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza i emisji dwutlenku węgla” – dodał.

Pomimo trudności, ważne jest, aby zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych we wszystkich sektorach, zmienić mentalność „użyj raz i wyrzuć” i zachęcać do ponownego użycia towarów, powiedział Steven Chu, profesor na Uniwersytecie Stanforda i laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki z 1997 roku.

Ponadto, aby wesprzeć rozwój energii odnawialnej, konieczne jest również rozwijanie rezerwowych mocy wytwórczych, magazynowania energii oraz ulepszonego systemu przesyłu i dystrybucji, powiedział Chu.

„Zasoby naturalne i wiedza biologiczna mogą odgrywać kluczową rolę w sekwestracji i redukcji emisji” – powiedział David Zilberman, profesor UC Berkeley i laureat nagrody Wolfa w dziedzinie rolnictwa w 2019 roku.

„Chiny mają do odegrania kluczową rolę w zrównoważonej przyszłości całego świata”, powiedział Levitt, dodając, że kraj ma motywację do rozwijania zrównoważonej zielonej energii i żywności, która będzie dobra dla całego świata.

W ciągu ostatnich lat Chiny przyspieszały swoją zieloną transformację, dostosowując swoje struktury przemysłowe, energetyczne i transportowe, system recyklingu budynków, rozwijając technologie oszczędzania energii i redukcji emisji oraz promując zieloną konsumpcję, powiedział Luo Hui podczas przemówienia otwierającego urzędnik w Chińskim Stowarzyszeniu Nauki i Technologii.

Według He Kebina, chińska akcja Clean Air Action osiągnęła radykalną redukcję emisji zanieczyszczenia powietrza i znaczną poprawę jego jakości, a realizacja celów polityki przyniosła znaczne korzyści synergiczne w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla.

Jako jedno z najważniejszych forów poprzedzających 5. Światowe Forum Laureatów (WLA Forum), WLAZero Carbon Forum jest wspierane przez Agencję Prasową Xinhua w Szanghaju, China Economic Information Service, Sequoia China Charity Foundation i Parkland Foundation.

źródło: Silk Road Poland