Neckermann Polska ogłasza upadłość

Dodane przez: | 25 września 2019

Neckermann

25 września Neckermann Polska ogłosił upadłość. Biuro podróży jest niewypłacalne. Związane jest to z upadłością spółki Thomas Cook, która była właścicielem 100% udziałów w biurze podróży.

Oświadczenie zarządu biura podróży Neckermann Polska:

Szanowni Państwo, drodzy Klienci, Kontrahenci, Partnerzy, Agenci i Współpracownicy,

z ogromną przykrością informuję, że w dniu dzisiejszym, działając w zgodnie z przepisami polskiego prawa, a w szczególności z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, w związku z niewypłacalnością Neckermann Polska Biuro Podroży złożyłem stosowny wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o uruchomienie gwarancji ubezpieczeniowych wystawionych przez AWP P&C Oddział w Polsce (Allianz Partners) z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 50 B w celu pokrycia roszczeń klientów Neckermann Polska oraz w celu sprowadzenia do kraju wszystkich klientów Neckermann Polska pozostających obecnie za granicą.

Jednocześnie w najbliższych dniach zarząd spółki złoży do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy wniosek o ogłoszenie upadłości Neckermann Polska. Działanie to jest podyktowane koniecznością wynikającą z przepisów art. 21 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe.

W związku z zaistniałą sytuacją w dniu dzisiejszym zawieszamy wszelką działalność operacyjną związaną ze sprzedażą w Polsce produktów turystycznych.

Bezpośrednim powodem powyższych działań jest ogłoszenie w dniu 23 września 2019 r. upadłości przez Thomas Cook, a w konsekwencji także ogłoszenie w dniu 25 września 2019 r. upadłości spółki Thomas Cook, właściciela 100% udziałów w Neckermann Polska. Chciałbym zaznaczyć, że polski oddział pomimo stabilnej kondycji finansowej nie może funkcjonować samodzielnie bez swojej spółki matki. Problemy naszego właściciela na rynku brytyjskim oraz niemieckim są przyczyną zlikwidowania działalności operacyjnej na wielu rynkach światowych, w tym na rynku polskim.

Przez ostatnie 23 lata Neckermann Polska realizował w Polsce misję służenia z najwyższą jakością swoim Klientom. Wraz z moimi współpracownikami i prawie 140-osobowym zespołem polskiego oddziału jesteśmy w pełnej gotowości i pomimo zaistniałej sytuacji nadal pracujemy, tak aby proces upadłości w Polsce był jak najmniej odczuwalny, mając na uwadze możliwości, jakimi obecnie dysponujemy.

Ponadto potwierdzam, że wszyscy Klienci Neckermann Polska są objęci ochroną wynikającą z udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych oraz z przepisów o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym.

Organem, do którego należy się zwrócić w przypadku, gdy podróżny w momencie niewypłacalności znajduje się poza granicami kraju, jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, który w zależności od sytuacji może pokryć koszty kontynuacji imprezy turystycznej, pokryć koszty powrotu lub podjąć działania związane z organizacją powrotu (…).

Ponadto informuję także, że od dzisiaj wszyscy Klienci Neckermann Polska Biuro Podroży mogą zgłaszać się do WP P&C Oddział w Polsce (Allianz Partners) w celu zaspokojenia swoich roszczeń. Poniżej zamieszczam dane kontaktowe:

  • dla osób przebywających poza granicami kraju została uruchomiona 24-godzinna infolinia: +48 22 522 29 00
  • dla osób, które miały wylecieć i dokonały pełnej płatności lub przedpłaty za wyjazd, została uruchomiona infolinia do zgłaszania roszczeń, działająca w godzinach 8:00–16:00: +48 22 563 11 00 oraz adres mailowy: nm.odwolanie@allianz.com.

Z poważaniem,
Maciej Nykiel – prezes zarządu

foto: East News