Nowy członek Polskiego Konsorcjum Izb i Organizacji Gospodarczych

Dodane przez: | 23 marca 2021

Polska Izba Gospodarcza Czystości

Polskie Konsorcjum Izb i Organizacji Gospodarczych (PKIiOG) reprezentowane przez Warszawską Izbą Gospodarczą, podpisało porozumie z Polską Izbą Gospodarczą Czystości (PIGC).

Polska Izba Gospodarcza Czystości z siedzibą w Bydgoszczy wśród swoich głównych założeń wymienia:

  • integrację środowiska producentów, dystrybutorów i usługodawców branży czystości,
  • promocję jakość produktów, jak i świadczonych usług,
  • opracowanie normy rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym w branży czystości,
  • organizację seminaria, sympozja, szkolenia, konferencje związane z podnoszeniem świadomości odbiorców usług utrzymania czystości.

Więcej informacji o PIGC znajdziecie Państwo na stronie www.pigc.org.pl.

W ramach współpracy, Izby będą wspólnie organizować szkolenia, webinary i dzielić się informacjami na tematy związane z szeroko rozumianą branżą czystości.

Konsorcjum Izb i Organizacji Gospodarczych powstało w styczniu 2017 roku z inicjatywy WIG i ma na celu wspólny lobbing na rzecz przedsiębiorców w likwidowaniu barier ograniczających prowadzenie działalności gospodarczej oraz promocji przedsiębiorców w kraju i na świecie.