Nowy JPK od 1 października

Dodane przez: | 23 września 2020

Pomimo odkładania nowych zmian podatkowych w czasie przez pandemię koronawirusa, począwszy od 1 października 2020 roku przedsiębiorcy będą musieli inaczej wysyłać dane do organów skarbowych na temat prowadzonej przez nich działalności. Wszystkie transakcje przeprowadzone przez podatników VAT po 1 października będą musiały znaleźć się w nowym pliku JPK_V7.

To bardzo istotna zmiana, ponieważ do dnia wprowadzenia zmian przedsiębiorcy musieli wysyłać dwa pliki – JPK_VAT oraz deklaracje VAT. Nowy plik zostanie podzielony na dwie części – ewidencyjną i deklaracyjną. Pierwsza ma odpowiadać temu, co do tej pory znajdowało się w JPK_VAT. Druga część będzie zawierała to, co znajdowało się do tej pory w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K.

Nowe rozliczenie za październik br będzie trzeba wysłać już na nowych zasadach.


UWAGA !!!

  • Za okresy od dnia 1 października 2020 r. nie będzie możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz ewidencji w inny sposób niż w formie nowego JPK_VAT.
  • Do korekt deklaracji i ewidencji składanych za okresy rozliczeniowe poprzedzające rozliczenie na nowych zasadach należy stosować regulacje prawne obowiązujące za okres, za który jest składana korekta deklaracji lub ewidencji (czyli korekty deklaracji i JPK_VAT złożonych pierwotnie na starych zasadach, składane są również według starych zasad).

Do składania JPK_V7M lub JPK_V7K zobowiązani będą wyłącznie zarejestrowani czynni podatnicy VAT. Wprowadzane zmiany nie obejmą podatników zwolnionych z VAT. W obiegu pozostaną nadal deklaracje VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-12 czy VAT-14, VAT-21,VAT-23, VAT-26, jak również informacje VAT-R, VAT-UE, VAT-UEK.

Wprowadzony od 1 października nowy plik JPK_VAT, który będzie zawierał dwa warianty:

  1. JPK_V7M – dla podatników rozliczających się miesięczne oraz
  2. JPK_V7K – dla podatników rozliczających się kwartalnie.

JPK_VAT z deklaracją będzie można podpisać:

  • podpisem kwalifikowanym (polskim lub innego kraju UE),
  • profilem zaufanym,
  • danymi autoryzującymi.

Po złożeniu poprawnego JPK_VAT, podatnik będzie mieć możliwość pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

Urzędy skarbowe będą od 1 października otrzymywać jedynie JPK_V7M lub JPK_V7K, w zależności od przyjętych okresów rozliczeniowych przez podatnika. Dodatkowo zakres raportowanych danych zostanie poszerzony m.in. o kody towarów i usług oraz kody niektórych dowodów sprzedaży i rodzajów transakcji. Lista specjalnych kodów GTU znajduje się w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 roku.

Co bardzo istotne przedsiębiorcy, składający pliki JPK będą musieli dostosować programy wykorzystywane do fakturowania i księgowania do nowego pliku. Kluczowe w tym zakresie będzie przygotowanie do składania nowego JPK_V7M lub JPK_V7K danych zawierające szczegółowe informacje co przedsiębiorca sprzedaje i kupuje.

Na uwagę zasługuje fakt, iż za każdy błąd w JPK_V7M lub JPK_V7K grozi sankcja w wysokości 500 zł. Zostanie ona nałożona na podatnika, jeżeli nie skoryguje on błędu w ciągu 14 dni po wezwaniu przez organ podatkowy.

Pliki JPK będzie można również składać korzystając z bezpłatnych narzędzi oferowanych przez Ministerstwo Finansów.

Tomasz Lipiarz – MT Biuro Rachunkowe
foto: ShutterStock