Nowy Ład na horyzoncie

Dodane przez: | 15 listopada 2021

Biznes

Dzisiaj mamy do czynienia z dwoma kardynalnymi wyzwaniami.

Po pierwsze: wzmożone ryzyka zdrowotne uświadomiły wielu z nas kruchość życia, wobec czego coraz częściej zaczynamy zastanawiać się nad tematem bezpieczeństwa swoich bliskich, swoich przedsiębiorstw i majątku, który posiadamy.

Po drugie: prawdziwym wyzwaniem staje się niestabilność i niepewność gospodarcza związana nie tylko z tematem pandemii, ale również z ostatnimi nieoczekiwanymi zmianami w polskim ustawodawstwie. Mamy na myśli ubiegłoroczne zmiany fiskalne dotyczące spółek komandytowych, będących dotychczas atrakcyjnym filarem stabilności i bezpieczeństwa dla polskiego biznesu, w tym dla polskich firm rodzinnych, a obecnie – zmiany związane z zapowiedzią Nowego Ładu, który wieszczy dotkliwe podniesienie obciążeń fiskalnych dla bardzo dużej grupy przedsiębiorców. Przy czym uważamy, że ta zmiana nie dotknie tylko i wyłącznie samych przedsiębiorców. Nie możemy, bowiem, zapominać, że polski przedsiębiorca jest pracodawcą dla wielu polskich rodzin, których dobrostan i stabilizacja zależy w dużej mierze od kondycji firmy, w której pracują.

W rezultacie więc zmiana dotknie polskie rodziny, które dla tych przedsiębiorców pracują.

Negatywne skutki odczują również właściciele firm rodzinnych, gdzie rodzinne biznesy stanowią jedyne źródło dochodu dla wszystkich członków rodziny.

Dla krótkiego przypomnienia: Projekt Polskiego Ładu został skierowany do podpisu przez prezydenta. Uchwalone regulacje będą miały istotny wpływ na obciążenia przedsiębiorstw w Polsce. Wszystko wskazuje na to, że od Nowego Roku – bez względu na wszystko  – wejdą one w życie.

To zmiana systemowa dotknie wszystkich podlegających obowiązkowi opłacania składki – a więc pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców, ale również emerytów – bowiem nikt nie będzie mógł odliczyć składki zdrowotnej od swojego podatku.

Ta zmiana  jednocześnie oznacza, że Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w formie Indywidualnej Działalności Gospodarczej, a także wspólnik spółki osobowej:

  1. nie będzie mógł odliczyć składki zdrowotnej od swojego podatku;
  2. jeśli jest opodatkowany liniowo podstawę wymiaru składki zdrowotnej będzie stanowić dochód, a stawka składki  będzie wynosić 4,9%;
  3. jeśli jest opodatkowany wg skali podstawę wymiaru składki zdrowotnej będzie stanowić dochód, a składka wynosić będzie 9%.

Dochód na potrzeby ustalenia podstawy wymiaru składki zdrowotnej będzie obliczany zgodnie z dochodem obliczanym na potrzeby podatku PIT.

Przykładowo, jeżeli dochód z działalności gospodarczej wyniesie 1.000.000 zł, składka zdrowotna dla podatnika opodatkowanego liniowo z tego tytułu wyniesie 49.000 zł i nie będzie podlegać odliczeniu od podatku PIT. Jeżeli w danym miesiącu podatnik nie wykaże dochodu (lub będzie on niższy niż minimalne wynagrodzenie), składkę obliczać się  będzie od kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Dodatkowo należy mieć na uwadze, że jeżeli dochody z działalności gospodarczej przekraczają 1.000.000 zł, nadwyżka ponad tę kwotę jest opodatkowana daniną solidarnościową wg stawki 4%.

Konkluzja: Jesteśmy świadkami  i  jednocześnie beneficjentami największej w historii podwyżki obciążeń podatkowych dla polskich firm i przedsiębiorczych pracowników, gdzie potrzeba ochrony majątku osobistego oraz zabezpieczenia sukcesji stają się priorytetem,     a sytuacja wymusza ponowną, tym razem być może niechcianą, ale w wielu wypadkach nieodzowną reorganizację biznesu i poukładanie na nowo całej organizacji.

Jednak pomimo presji czasu – pośpieszne i nieprzemyślane we wszystkich aspektach działanie jest niewskazane – sugerujemy, by  do tematu  podejść z rozwagą i metodycznie.

Pamiętajmy też, że nie ma magicznych, uniwersalnych rozwiązań.

Nie ma dwóch identycznych rodzin i firm rodzinnych. Każdy z nas żyje w określonych realiach rodzinnych i majątkowych, w systemie powiązań własności, w różnych układach międzyludzkich. Nie można zatem do wszystkich przykładać tej samej miary i tych samych rozwiązań. Chcemy przez to powiedzieć, że każdy przypadek jest niepowtarzalny i indywidualny, a rozwiązania dostosowuje się sytuacji i muszą być spersonalizowane.

Im bardziej złożona sytuacja rodzinna i biznesowa, tym jest więcej zmiennych.

Biorąc pod uwagę powyższe oferujemy  Państwu usługi naszej GRUPY ARBORETUM, oparte na wieloletniej praktyce dla firm rodzinnych/wielorodzinnych.

Identyfikujemy zagrożenia oraz proponujemy rozwiązania eliminujące lub minimalizujące zastane ryzyka w obszarze właścicielskim, operacyjnym i zarządczym, W TYM ZWIĄZANE Z NOWYM ŁADEM.

Zapraszamy do kontaktu: Małgorzata Macias – tel. +48 602 760 344, Jerzy Dąbrowski – tel. +48 503 062 655.

Zapraszamy  na nasze strony: www.grupaarboretum.pl oraz  www.bezpiecznafirma.biz.