Nowy skład Rady Polskiej Organizacji Turystycznej

Dodane przez: | 9 kwietnia 2018
Andrzej Kindler

Andrzej Kindler

Andrzej Kindler, wiceprezes Polskiej Izby Turystyki, pokieruje Radą Polskiej Organizacji Turystycznej. Nowa rada wybrała go jednogłośnie.

Inauguracyjne posiedzenie Rady Polskiej Organizacji Turystycznej VII kadencji odbyło się 5 kwietnia 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Akty powołania piętnastu członkom nowej rady wręczył minister Witold Bańka.

Zgodnie z ustawą o POT, jedna trzecia rady musi pochodzić z administracji rządowej, jedna trzecia ma reprezentować samorząd terytorialny, a jedna trzecia – branżę turystyczną. Minister może powołać od 12 do 18 członków na trzyletnią kadencję.

Z poprzedniego składu do nowej rady dostały się trzy osoby: Andrzej Kindler z PIT, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik i zastępca dyrektora ds. turystyki w Urzędzie Miasta Krakowa Katarzyna Gądek.

Do kompetencji Rady Polskiej Organizacji Turystycznej należy między innymi przyjmowanie projektów rocznych planów finansowych, programów działania, zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności, przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych, opiniowanie kandydatów na stanowisko prezesa i wiceprezesów oraz określanie zasad wynagradzania i kwalifikacji pracowników POT.

Pełna lista członków Rady POT:

 1. Andrzej Kindler, wiceprezes Polskiej Izby Turystyki (przewodniczący)
 2. Katarzyna Gądek, zastępca dyrektora ds. turystyki w Urzędzie Miasta Krakowa, reprezentuje też Unię Metropolii Polskich (wiceprzewodnicząca)
 3. Magdalena Jasińska, zastępca dyrektora departamentu programów ponadregionalnych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju (sekretarz)
 4. Robert Jakubik, zastępca dyrektora departamentu spraw społecznych i oświaty w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 5. Bartosz Nieścior, dyrektor biura ministra środowiska
 6. Patryk Demski, burmistrz Pelplina
 7. Artur Komorowski, naczelnik kancelarii prezydenta miasta Przemyśla
 8. Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza
 9. Zbigniew Rasielewski, zastępca prezydenta Torunia
 10. Jacek Borzyszkowski, wiceprezes Gminnej Organizacji Turystycznej w Sianowie
 11. Marek Ciechanowski, przewodniczący Rady Krajowej Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
 12. Wiesław Czerniec, prezes Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”
 13. Tomasz Różniak, skarbnik Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
 14. Urszula Ślązak, dyrektor departamentu współpracy z zagranicą w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 15. Krzysztof Strzałka, dyrektor departamentu dyplomacji publicznej i kulturalnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

źródło: POT MSiT