Ostatnia możliwość wzięcia udziału w programie restrukturyzacji zadłużenia

Dodane przez: | 15 czerwca 2021

Warszawa

Jeżeli masz zadłużenie w lokalu komunalnym na Woli – skorzystaj z wyjątkowej szansy umorzenia części Twojego zadłużenia.

Do Programu Restrukturyzacji mogą przystąpić osoby, które:

 • posiadały zadłużenie na dzień 31.12.2018 r.;
 • złożą w ZGN Wola wniosek o restrukturyzację zadłużenia w terminie do dnia 29.06.2021 r.;
 • podpiszą z ZGN Wola umowę restrukturyzacji zadłużenia.

Do restrukturyzacji mogą przystąpić również osoby, których zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. jest objęte umową ratalną lub umową o odroczeniu terminu płatności, a wówczas w zależności od wyboru wariantu restrukturyzacji uzyskają umorzenie 40% lub 60% dotychczas niespłaconej wartości tych umów.

Formy restrukturyzacji – do wyboru zależnie od sytuacji lub decyzji dłużnika:

 • spłata jednorazowa 40% zadłużenia i umorzenie 60% zadłużenia,
 • spłata w ratach 60% zadłużenia i umorzenie 40% zadłużenia.

Dodatkowe korzyści z udziału w Programie Restrukturyzacji:

 • już od dnia złożenia wniosku wstrzymanie naliczania odsetek za zwłokę;
 • po zawarciu umowy zawieszenie prowadzonej przez komornika egzekucji pieniężnej;
 • po zawarciu umowy zawieszenie postępowania o eksmisję z lokalu – po uprzednim okazaniu w Dziale Windykacji ZGN Wola kopii złożonego wniosku o ponowny najem w Wydziale Zasobów Lokalowych Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Al. Solidarności 90.
 • po zawarciu umowy i realizowaniu jej przez co najmniej 3 miesiące możliwość ubiegania się w ww. Wydziale Zasobów Lokalowych Urzędu Dzielnicy Wola o przywrócenie umowy najmu lokalu (o ile powodem wypowiedzenia poprzedniej umowy było zadłużenie lokalu).
 • dłużnicy solidarni (współlokatorzy) po spłaceniu 60% tzw. swojej części długu uzyskują zwolnienie z pozostałej części długu; Przykład: 1 rodzic i 2 dzieci odpowiadają solidarnie za zadłużenie w wysokości 9.000 zł. Na każde z ww. dzieci przypadać będzie dług 3.000 zł (9.000 : 3) i każde po spłaceniu 60% tego swojego długu, tj. 1.800 zł, zostanie zwolnione z konieczności udziału w spłacie reszty długu. Każde z tych dzieci zatem poprzez spłatę 1.800 zł, czyli 20% całości długu, uzyskuje zwolnienie od spłaty reszty długu, tj. 7.200 zł, czyli z 80% ciążącego na każdym z nich długu solidarnego w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 • dziedziczenie umowy – w przypadku śmierci dłużnika – jego spadkobiercy w terminie do 12 m-cy od daty śmierci dłużnika mogą złożyć wniosek o kontynuowanie umowy restrukturyzacyjnej zawartej ze zmarłym dłużnikiem.

Formularz wniosku o restrukturyzację zadłużenia dostępny jest:

 • na stronie internetowej Zakładu pod adresem: www.zgnwola.waw.pl,
 • w siedzibie ZGN Wola pod adresem: ul. J. Bema 70, Dział Windykacji, oraz w siedzibach Terenowych Zespołów Obsługi Mieszkańców ZGN Wola (Ciołka 33, Nowolipki 16, Ogrodowa 28/30, Wawelberga 15).

Wypełniony wniosek można złożyć:

 • osobiście lub za pośrednictwem poczty w ww. lokalizacjach ZGN, w których można pobrać formularze,
 • przesyłając skan wypełnionego wniosku e-mailem na adres: kancelaria@zgnwola.waw.pl.

Dodatkowe informacje

Zadzwoń na numer: 723-247-386. Wyślij na ten numer sms-a lub na adres kancelaria@zgnwola.waw.pl, e-maila o treści: imię, nazwisko, adres lokalu, tel. kontaktowy + hasło „restrukturyzacja” – odpiszemy lub oddzwonimy, pomożemy, odpowiemy na pytania, udzielimy wszelkich dodatkowych informacji.

Wejdź w dorosłe życie bez długów swoich rodziców!

Jeżeli po ukończeniu 18 roku życia mieszkałaś/mieszkałeś w lokalu komunalnym razem z rodzicami,  a Twoi rodzice mają zadłużenie czynszowe, to zgodnie z prawem za to zadłużenie odpowiadasz razem z nimi na zasadach odpowiedzialności solidarnej ogólnej, czyli do pełnej wartości tych długów.

Wychodząc na przeciw trudnej sytuacji finansowej młodzieży Rada m.st. Warszawy wprowadziła w 2019 roku Program Restrukturyzacji tego rodzaju zadłużenia, zgodnie z którym na bardzo korzystnych warunkach finansowych osoby współmieszkające mogą od ciężaru takich długów się uwolnić.

Przykład: W czasie, w którym mając ukończone 18 lat mieszkałaś/eś z rodzicami oraz siostrą powstało zadłużenie 10.000 zł. Na zasadach ogólnych każda z ww. czterech osób odpowiada do wysokości 10.000 zł, czyli w przypadku egzekucji komorniczej dług ten zostanie pokryty z dochodów tej osoby, z której ze względu na jej możliwości finansowe komornik będzie mógł najszybciej go ściągnąć – może się zatem zdarzyć, że dług ten spłacisz tylko Ty!

Jeżeli weźmiesz udział w Programie Restrukturyzacji, będziesz spłacać dług na zasadach „dłużnika solidarnego zdefiniowanego w tym Programie”. Wówczas Twoja spłata tego długu będzie wyglądała następująco:

 1. za zadłużenie w kwocie 10.000 zł odpowiadają 4 osoby, a zatem wartość długu, który
  przypada na Ciebie w Programie Restrukturyzacji wyniesie:
  10.000 zł : 4 = 2.500 zł
 2. będziesz zobowiązana/y do spłaty w ratach 60% tej Twojej części zadłużenia, tj.:
  2.500 zł x 60% = 1.500 zł
  i po spłacie zostaniesz zwolniony z obowiązku spłaty pozostałego długu, tj. 8.500 zł.

Podsumowując, jeżeli weźmiesz udział w Programie Restrukturyzacji, to spłacając w ratach 1.500 zł zostaniesz zwolniona/y z obowiązku spłaty reszty długu, tj. 8.500 zł. Okres spłaty ww. Twojego długu w ratach możemy ustalić nawet na 10 lat!

Wykorzystaj tę wyjątkową szansę. Nie zaczynaj dorosłego życia od problemów z komornikami.

Zadzwoń na numer: 723-247-386. Wyślij na ten numer sms-a lub na adres kancelaria@zgnwola.waw.pl e-maila o treści: imię, nazwisko, adres lokalu, tel. kontaktowy + hasło „restrukturyzacja” – odpiszemy lub oddzwonimy, pomożemy, odpowiemy na pytania, udzielimy wszelkich dodatkowych informacji o ww. Programie Restrukturyzacji.