Fenomen Polska

Fenomen Polska

Fenomen POLSKA – to prestiżowy magazyn wydawany od czerwca 2011 roku popularyzujący osiągnięcia i wkład Polaków w rozwój cywilizacji i kultury oraz promujący piękno i potencjał gospodarczy, naukowy i twórczy Polski. Od 2014 roku wydawany jest w wersji polsko-angielskiej.

Fenomen POLSKA opisuje wszystko, co stanowi powód do dumy i fascynuje inne narody:

  • osiągnięcia naukowe i techniczne
  • sukcesy polskich przedsiębiorstw
  • wyniki polskiej gospodarki
  • wybitne dzieła kultury i sztuki
  • fascynujące miejsca i regiony
  • pasjonującą historię

Magazyn, który jest najlepszą odpowiedzią na powiedzenie „cudze chwalicie, swego nie znacie”.

www.fenomenpolska.pl