Gazeta Ciechocińska

Gazeta Ciechocińska

„Gazeta Ciechocińska” – miesięcznik adresowany do mieszkańców i gości Ciechocińska. Kolportaż także Aleksandrów Kujawski, nakład 5 tys. egz. Redaktorem prowadzącym jest Mariusz Strzelecki.

Miesięcznik wydaje Wydawnictwo Kujawy Stanisław Białowąs – firma działająca w branży wydawniczej od 2006 roku. Siedziba firmy mieści się pod adresem: Lipowa 48, 87-811 Szpetal Górny, województwo kujawsko-pomorskie. Redaktorem naczelnym jest Stanisław Białowąs.

„Gazeta Ciechocińska” jest pismem niezależnym, bezpłatnym. Kolportaż odbywa się przez punkty sprzedaży prasy, placówki handlowe i usługowe, urzędy gmin, placówki kulturalne.

Gazeta jest wszędzie tam, gdzie dzieją się sprawy ważne i te niosące ze sobą problemy wymagające pilnego rozwiązania. Na łamach szczególnie wiele miejsca zajmują sprawy samorządów gminnych, działalność kulturalna i sportowa.

www.kujawy.media.pl