PKP S.A.: Inwestycje na prawie 200 dworcach kolejowych w całym kraju

Dodane przez: | 4 lutego 2019

Około 200 dworców kolejowych na terenie całej Polski zostanie zmodernizowanych lub na nowo wybudowanych w ciągu kilku najbliższych lat w ramach programu inwestycji prowadzonego przez PKP S.A. Środki na te inwestycje będą pochodziły z funduszy UE, a także z budżetu państwa.

Modernizowane lub na nowo budowane obiekty to według planów zarówno dworce w większych miastach, jak i budynki obsługujące pasażerów w mniejszych miejscowościach. Ważną grupę będą stanowić nieruchomości w największych aglomeracjach tj. Warszawa, Łódź, Poznań, Wrocław, Katowice, Kraków czy Trójmiasto.

Tylko w zeszłym roku Polskie Koleje Państwowe udostępniły pasażerom zmodernizowane dworce w Jaworze, Strzelinie, Żarowie, Siechnicach, Świętej Katarzynie, Smardzowie Wrocławskim i Poznaniu (Dworzec Zachodni na stacji Poznań Główny oraz Poznań Garbary). Kolejarze nie poprzestają na tym i już teraz planują przebudowę kolejnych 100 dworców.

Wartość całego programu modernizacji nieruchomości kolejowych szacowana jest na ok. 1,5 mld zł. Podstawowym źródłem finansowania mają być fundusze unijne, ale część prac zostanie sfinansowana ze środków budżetu państwa. PKP S.A. pozyskała także środki w ramach umowy kredytowej. 28 grudnia 2018 r. Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisało 11 umów o dofinansowaniu inwestycji transportowych. Siedem z nich dotyczy inwestycji PKP S.A. o łącznej wartości 605 mln zł. Unia Europejska dofinansuje je kwotą ponad 412 milionów złotych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dzięki pozyskaniu unijnego dofinansowania do 2021 r. zmodernizowanych i wybudowanych od podstaw zostanie 59 dworców.

Inwestycje to najważniejszy cel polskiej kolei na najbliższe lata – plany Grupy zakładają, że najważniejsze kolejowe spółki przeznaczą na inwestycji około 100 miliardów złotych. W ramach programów inwestycyjnych prowadzonych w latach 2016-2023 zmienią się dworce, zmodernizowane zostaną linie kolejowe i stacje, a na trasach pojawi się jeszcze więcej nowoczesnych pociągów. Pierwsze efekty prowadzonych działań widoczne są już dziś.

źródło: Centrum Prasowe PAP