Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP)

Dodane przez: | 11 grudnia 2019

Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP)

Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej serdecznie zaprasza Państwa do udziału w spotkaniu informacyjnym podsumowującym realizację projektu pn. „Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP)”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś 2 E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 18 grudnia 2019 r. w Hotelu Bellotto w Warszawie (ul. Senatorska 13/15). Celem wydarzenia jest zaprezentowanie głównych funkcjonalności Platformy Usług Elektronicznych, w ramach której zostanie usprawnione dokonywanie zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej przy pomocy interaktywnych formularzy elektronicznych zintegrowanych z systemami wewnętrznymi UPRP i zewnętrznymi serwisami z zakresu własności przemysłowej.

Program spotkania (PDF)