Polityka rolna UE 2021-2022: zatwierdzone przepisy przejściowe i €8 mld pomocy

Dodane przez: | 18 grudnia 2020

Rolnictwo

Posłowie zatwierdzili przepisy zapewniające płynne przejście z obecnej do przyszłej polityki rolnej UE oraz pomoc dla producentów żywności i obszarów wiejskich w wysokości €8 mld.

Nowe przepisy, przyjęte w środe, 653 głosami do 19, przy 22 wstrzymujących się od głosu przedłużają stosowanie istniejących przepisów wspólnej polityki rolnej (WPR) do końca 2022 roku. Gwarantując kontynuację płatności dla rolników i beneficjentów rozwoju obszarów wiejskich.

Dzięki posłom, państwa członkowskie będą mogły ułatwić rolnikom otrzymywanie odszkodowań za poważne spadki dochodów oraz za straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, chorobami zwierząt lub roślin czy plagą szkodników. Parlament przeforsował również środki, które dają państwom członkowskim większą swobodę we wspieraniu rolników, zwłaszcza w czasie kryzysu COVID-19.

Posłom do PE udało się również przedłużyć czas trwania nowych wieloletnich projektów rozwoju obszarów wiejskich, które koncentrują się na rolnictwie ekologicznym i działaniach na rzecz klimatu i środowiska naturalnego, ponad trzyletni okres, oraz włączyć do pakietu projekty dotyczące dobrostanu zwierząt. Więcej informacji na temat zasad przejściowych WPR można znaleźć tutaj.

Szybsze dostarczenie pomocy w wysokości €8 mld rolnikom

Niedawno uzgodnione zasady dotyczące sposobów wykorzystania przez rolników, producentów żywności i obszary wiejskie €8 mld w ramach pomocy kryzysowej związanej ze skutkami COVID-19, w ciągu najbliższych dwóch lat, są również częścią ogólnego porozumienia. W 2021 dostępnych będzie około 30 % środków na odbudowę, a pozostałe 70% zostanie uwolnione w 2022 roku.

Posłom do PE udało się zapewnić przynajmniej 37% środków na odbudowę rolnictwa ekologicznego, na działania związane ze środowiskiem i klimatem oraz na dobrostan zwierząt. Co najmniej 55% środków z funduszu zostanie przeznaczonych na inwestycje w gospodarstwach rolnych, które przyczynią się do trwałego i cyfrowego ożywienia gospodarczego dla młodych rolników rozpoczynających działalność.

Więcej informacji na temat uzgodnionego pakietu odbudowy gospodarczej UE można znaleźć tutaj.

Kolejne kroki

Tekst uzgodniony przez negocjatorów z PE i państwa członkowskie i zatwierdzony przez Parlament nadal potrzebuje potwierdzenia przez Radę, zanim będzie mógł wejść w życie.

Kontekst

Projekt rozporządzenia jest drugim z dwóch wniosków przedstawionych przez Komisję Europejską w celu zapewnienia płynnego przejścia do WPR po 2022 roku. Pierwszy zestaw przepisów przejściowych został przyjęty przez Parlament w grudniu 2019 roku.

Trwają obecnie negocjacje między Parlamentem a Radą w sprawie ostatecznego kształtu reformy polityki rolnej UE po 2022 roku.

foto: Pexels