Polsko-Białoruskie Forum Gospodarcze „DOBROSĄSIEDZTWO 2019”

Dodane przez: | 4 maja 2019

Polsko-Białoruskie Forum Gospodarcze "DOBROSĄSIEDZTWO 2019"

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXII Polsko – Białoruskim Forum Gospodarczym DOBROSĄSIEDZTWO 2019, które odbędzie się w Mińsku na Białorusi.

Miejsce: Biblioteka Narodowa Białorusi, Prospekt Nezavisimosti 116,
Termin: w dniach 6-7 czerwca

Polsko-Białoruskie Forum Gospodarcze „Dobrosąsiedztwo” jest doroczną, wiodącą debatą o stanie polsko-białoruskich relacji gospodarczych. W Forum „Dobrosąsiedztwo” potwierdzili udział: Pan Stanisław Karczewski – Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Pan Michaił Uładzimirowicz Miasnikowicz – Przewodniczący Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś, Minister Przedsiębiorczości i Technologii RP- Pani Jadwiga Emilewicz i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP – Pan Tadeusz Romańczuk oraz Minister Handlu i Regulacji Antymonopolowych RB – Pan Władimir Kołtowicz. W Forum wezmą udział Ambasadorowie: Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białoruś Jego Ekscelencja Artur Michalski oraz Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej Jego Ekscelencja Władimir Czuszew.

Dobrosąsiedztwo swoim patronatem objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Analogiczny zakres patronatów honorowych otrzymał nasz partner: Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa w Mińsku.

Polsko – Białoruskie Forum Gospodarcze „Dobrosąsiedztwo 2019″ planujemy przeprowadzić w ciągu dwóch dni, w tym udział:

  • w 1 dniu (06.06.) w Międzynarodowych Tragach Rolniczych BELAGRO, BELFERMA i BELPRODUKT –2019,
  • w 2 dniu (07.06.) w ceremonii otwarcia Polsko-Białoruskiego Forum Gospodarczego „DOBROSĄSIEDZTWO – 2019”, obradach forum i seminariach specjalistycznych oraz spotkaniach B2B zgodnie z programem.

Spodziewamy się, że w „Dobrosąsiedztwie 2019″ weźmie udział ponad 300 osób z Polski i Białorusi, którzy będą reprezentowali administrację państwową, instytucje otoczenia biznesu oraz przedsiębiorców i ich samorząd gospodarczy.

Udział w Forum jest nieodpłatny, ale obowiązkowe jest dokonanie rejestracji elektronicznej udziału w Forum! Rejestracji na forum należy dokonać za pośrednictwem FORMULARZU REJESTRACYJNEGO

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 24.05.2019 r.

Pozostałe dokumenty do pobrania:

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Forum oraz zorganizowanym wspólnym wyjeździe prosimy o kontakt w sprawie ustalenia szczegółów wyjazdu pod adresem e-mail: biuro@wig.waw.pl