Ponad 2 miliardy złotych dla przedsiębiorców. NFOŚiGW zaprasza do konkursu i na szkolenie

Dodane przez: | 5 grudnia 2018

Pieniądze, foto: shutterstock.com

Ponad 2 miliardy złotych czeka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przedsiębiorców chętnych do wdrożenia innowacyjnych technologii środowiskowych. Nabór wniosków o dotacje i pożyczki trwa do 28 lutego 2019 r. Tymczasem Fundusz 18 grudnia br. organizuje szkolenie ułatwiające przygotowanie dokumentów konkursowych.

Zgłoszenia na bezpłatne szkolenie – w ramach programu Wsparcie dla innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce, Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych – przyjmowane będą do 14 grudnia 2018 r. za pomocą formularza na stronie: http://www.nfosigw.gov.pl/formularze/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie-dla-sokol/.

Tematami spotkania w siedzibie NFOŚiGW (Warszawa, ul. Konstruktorska 3a) będą: warunki naboru, kryteria oceny, kwalifikowalności kosztów, zasady wypełniania wniosku (czyli zapoznanie z Generatorem Wniosków o Dofinansowanie), wymagana dokumentacja oraz finansowe rozliczenie wniosków o płatność w ramach zawartych umów.

Zgłaszane do Narodowego Funduszu przedsięwzięcia muszą charakteryzować się innowacyjnością co najmniej na poziomie krajowym oraz wpisywać się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) w następujących obszarach: Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa (KIS nr 3), zrównoważona energetyka (KIS nr 4, 5, 6) lub surowce naturalne i gospodarka odpadami (KIS nr 7, 8, 9).

Szczegółowe informacje dotyczące trwającego naboru: http://nfosigw.gov.pl/