Porozumienie pomiędzy Instytutem Naukowo-Badawczym Sebastianeum Silesiacum a Przedsiębiorstwem Uzdrowisko Ciechocinek S.A.

Dodane przez: | 30 października 2017

Porozumienie pomiędzy Instytutem Naukowo-Badawczym Sebastianeum Silesiacum a Przedsiębiorstwem Uzdrowisko Ciechocinek S.A.

Podpisanie listu intencyjnego o ścisłej współpracy pomiędzy Instytutem Naukowo – Badawczym Sebastianeum Silesiacum a Przedsiębiorstwem Uzdrowisko Ciechocinek S.A. było jednym z elementów konferencji naukowej „Człowiek podmiotem integralnych terapii” zorganizowanej 26 października 2017 w Kamieniu Śląskim.

Niejako wprowadzeniem do głównej tematyki konferencji była projekcja filmu dokumentalnego „Moje leczenie wodą” w reżyserii Teresy Kudyby, którego premiera miała miejsce na antenie TVP 1 w 2016 roku. Tematykę podstaw balneologii, jako nauki o leczeniu, rehabilitacji i profilaktyce uzdrowiskowej rozszerzyła Prof. dr hab. Irena Ponikowska w niezwykle ciekawym wykładzie „Tradycja i nowoczesność polskiej balneologii”. Profesor I. Ponikowska wieloletnia kierownik najważniejszej dla lecznictwa uzdrowiskowego i jednocześnie jedynej tego typu w Polsce Katedry i Zakładu Balneologii i Medycyny Fizykalnej Colegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z kolei, świętujące w tym roku 25-lecie Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek, z którym prof. Ponikowska jest związana, jest członkiem Stowarzyszenia Komisja Zdrojowa. Placówka w Ciechocinku jest siedzibą krajowego konsultanta w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej oraz zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej. W klinice tej prowadzone są szkolenia dla studentów, kursy specjalistyczne dla lekarzy balneologów z całego kraju a także konsultacje na skalę światową. Jak się okazuje w Ciechocinku, pod kierunkiem prof. Ireny Ponikowskiej, stopień profesorski uzyskało 16 osób, co stanowi ponad połowę kadry o tej specjalizacji w Polsce.

Drugą cześć konferencji wypełnił wykład „Kneippowskie terapie w Kamieniu Śląskim”, który wygłosił Przewodniczący Rady Nadzorczej Instytutu Naukowo-Badawczego Sebastianeum Silesiacum Prof. zw. dr hab. ks. Zygfryd Glaeser, zaś Członek Zarządu Mariusz Krupa zaprezentował metody lecznicze stosowane w Przedsiębiorstwie Uzdrowisko Ciechocinek S.A.

Zwieńczeniem konferencji było podpisanie deklaracji o współpracy pomiędzy dwoma podmiotami dla których wiodącą rolę odgrywa leczenie kuracjuszy w oparciu o tradycyjne metody leczenia, w szczególności o metodę terapeutyczną opracowaną przez ks. Sebastiana Kneippa z bawarskiego Bad Wörischofen. Obydwie strony porozumienia liczą na współdziałanie w realizacji działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, głównie poprzez inicjowanie, organizowanie i prowadzenie wszechstronnej pomocy na rzecz społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży a także osób niepełnosprawnych. Wśród tematyki służącej zacieśnieniu współpracy wymieniane są m.in. zapewnienie możliwości profilaktyki i opieki zdrowotnej z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji, w tym w obiektach Uzdrowiska i Sebastianeum Silesiacum oraz upowszechnianie działań z zakresu promocji usług lecznictwa uzdrowiskowego.

Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala – inicjator i gorący orędownik tego porozumienia, zabiegał przede wszystkim o to, aby możliwe było stworzenie partnerskiego programu współpracy naukowej oraz poszerzenie i zróżnicowanie oferty medyczno – uzdrowiskowej, z której mogliby z powodzeniem korzystać mieszkańcy gminy.

Z kolei ks. prałat dr Albert Glaeser, dyrektor „Sebastianeum Silesiacum” już zapowiada poszerzenie dostępnych zabiegów o te, które wykorzystują dobroczynne i zdrowotne działanie soli. Sól, szlam i ług leczniczy to produkty o wysokiej zawartości naturalnych pierwiastków, które z powodzeniem wykorzystywane są w Uzdrowisku Ciechocinek. Niebawem uzupełnią prawdopodobnie wachlarz zabiegów stosowanych obecnie w Kamieniu Śląskim, gdzie już można korzystać np. z kąpieli w solankach, czy też groty solnej.

Arcybiskup Alfons Nossol, duchowy patron tego przedsięwzięcia, wyraził zadowolenie z nawiązanej współpracy, która otwiera nowe możliwości w zakresie promocji i popularyzacji medycyny uzdrowiskowej, a szczególnie leczenia metodą ks. S. Kneippa. „Cieszę się ogromnie z tego, że została nawiązana tak obiecująca współpraca. Jestem przekonany, że przyniesie ona wiele korzyści, wzmocni przede wszystkim współpracujące instytucje, które będą mogły jeszcze lepiej służyć pacjentom” – dodał Arcybiskup Nossol.

Konferencja zorganizowana została wspólnie przez Radę Nadzorczą Instytutu Naukowo-Badawczego Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim, Instytut Ekumenizmu i Badań nad Integracją Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Burmistrza Gogolina.

źródło: Urząd Miejski w Gogolinie